Průvodce


Novinky

Aktuální informace na téma exekucí, dluhů. Změny exekučního řádu, oddlužovací akce a jiné.

Milostivé léto 2021: Dosavadní výsledky a informace k opakování akce

V průběhu pandemie COVID-19 se situace v exekucích překotně vyvíjela. Změny, opatření a úlevy pro dlužníky jsme průběžně popisovali v serii článků.

 

Vzory dokumentů

Obecné vzory pro dokumenty, které jsou využívány v procesech spjatých s exekucemi. Návrh na zastavení exekuce, zahájení exekuce, odklad exekuce, uznání dluhu a další. 

 

Exekuce, dluhy

Hledáte výpis z rejstříku dlužníků?

Chcete-li někoho prověřit, může pomoci seznam exekucí

Přehled všech aktuálně probíhajících exekučních řízení poskytuje CEE.

Seznam dlužníků v exekuci je veřejně dostupný a umožňuje prověřit dluhy/exekuce kohokoli.

Víte o někom, kdo je delší dobu v prodlení s úhradou dluhu? V tom případě bude dohledatelný ve výpisu dlužníků.

Jak zjistit, zda je někdo v exekuci? Výpis z registru exekucí poskytne přehled všech aktuálně probíhajících exekučních řízení.

Jaké jsou nejčastější důvody pro kontrolu v evidenci dlužníků?

Výpis z registru exekucí představuje jednoduchý způsob, jak zjistit dluhy, které se dostaly do exekuční databáze.

Přehled exekucí je užitečný pro řešení vlastních závazků i ověření solventnosti libovolné osoby. 

Pro vyhledávání exekucí jsou nezbytné pouze základní, běžně dostupné údaje o prověřovaném subjektu.

Pokud někdo není schopen řádně a včas plnit své závazky, stává se dlužníkem

Lustrace exekucí umožňuje prověřit kohokoli online a bez omezení. 

Před navázáním právního vztahu (nájemní, obchodní, kupní smlouva) je vhodné ověření exekuce, zda daná osoba nemá problém s platební morálkou.

Regist dlužníků či exekucí bývá též někdy nazýván katastrem dlužníků / exekucí. 

K výpočtu srážek ze mzdy, tzv. exekuce na plat, slouží exekuční kalkulačka.

Exekuce nemovitosti: Jak probíhá a jak zjistit exekuci na nemovitost?