10.7.2022

Katastr dlužníků a výpis dluhů online

Je-li někdo delší dobu v prodlení s úhradou dluhu, může dojít až k jeho vymáhání exekutorem. Tímto se dlužník dostává do dlužnické databáze - registru exekucí, mnohdy též označovaného jako katastr dlužníků či exekucí (v článku je tak dále používán tento výraz, pozn. autora). Tato databáze je přitom veřejná, nahlédnout do ní a prověřit, zdali je někdo dlužníkem, případně i s kolika závazky v podobě exekucí se potýká, může tedy každý. Jak takový výpis z katastru exekuce získat, co vše obsahuje nebo jak je to s výmazem z katastru exekuce?

Katastr dlužníků umožňuje prověřit kohokoli a s okamžitým výsledkem

Informace o dlužnících jsou poskytovány ve formě výpisu z katastru exekuce. Získat ho je možné prostřednictvím portálu Exekuceinfo.cz, a to online, bez registrace, ověření totožnosti či jakýchkoli jiných omezení. Výsledek kontroly je přitom ihned k dispozici. Stačí na uvedeném webu zadat dle typu vyhledávaného subjektu (osoba nebo firma) buď IČO, nebo kombinaci celého jména a data narození, příp. pouze rodného čísla. Touto cestou navíc katastr dlužníků umožňuje zkontrolovat libovolnou osobu, tj. zjistit nejen závazky vedené na vlastní jméno, ale i dluhy kterékoli jiné osoby nebo firmy. Jde tak o snadný a rychlý způsob, jak získat předem určitou představu o spolehlivosti a schopnosti plnit závazky např. nového nájemníka nebo obchodního partnera. 

Přístup k informacím z katastru dlužníků na Exekuceinfo.cz není omezen registrací ani splněním jakýchkoli specifických podmínek. Nezbytné je pouze znát běžně dostupné údaje o kontrolovaném subjektu.

Výmaz z katastru exekuce - kdy k němu dochází a na co si dát pozor?

Katastr dlužníků, z kterého jsou data pro výpis čerpána, spadá pod Exekutorskou komorou ČR. Za správnost a aktuálnost údajů o dlužnících tak zodpovídají přímo exekutoři, provádí nejen zápis nově zahájených exekučních řízení, ale po jejich ukončení i výmaz z katastru exekuce. Lhůta pro výmaz se obvykle pohybuje kolem 15 dnů a po smazání by záznam o exekuci již neměl být dohledatelný. Jsou však známy případy, kdy k výmazu nedošlo a nesmazaný, ač již uhrazený dluh se stal nepříjemnou komplikací. 

Po uplynutí lhůty pro výmaz je vhodné provést kontrolní výpis, který potvrdí, že ukončená exekuce byla skutečně z katastru smazána, tj. výpis z katastru exekuce neprokáže žádná aktivní exekuční řízení. V opačném případě je nezbytné ihned kontaktovat exekutora a požadovat nápravu.

Z výpisu z katastru exekuce lze zjistit více než jen dlužnou částku

V první řadě výpis z katastru exekuce potvrdí, má-li kontrolovaný subjekt nějaké aktivní exekuce vedené na jeho jméno, a pokud ano, pak i jejich počet. Dále lze zjistit datum nařízení exekuce a spisovou značku sloužící pro jednoznačnou identifikaci každého záznamu. Informace jako výše dlužné částky vč. úroků a pravidelně splácených částek, kontakt na exekutora, příslušný soud nebo exekutorský úřad bývají - v rozsahu zapsaném exekutorem - součástí detailu exekuce.

Přehled o vlastních dluzích i zjištění platební morálky jiných. Proč katastr dlužníků využít?

Skutečnost, že je katastr dlužníků přístupný komukoli, přispívá k širokým možnostem jeho využití. Při kontrole vlastní osoby poskytne ucelený přehled všech závazků, které jsou vymáhány v podobě exekuce, může odhalit i potenciální nevědomé exekuce a v případě negativního nálezu (tj. žádné exekuce) slouží jako potvrzení bezdlužnosti. Výpis z katastru exekuce pro kohokoliv jiného - ať už osobu nebo firmu - přispívá k transparentnosti vzájemných vztahů, zejména má-li dojít s daným subjektem k navázání nějaké spolupráce či uzavření smlouvy - nájemní, kupní nebo o obchodní spolupráci. Lze se tak vyhnout riziku nejen “pouhého” nezaplacení, ale zejména možnosti dopadu exekuce např. formou zabavení vybavení pronajímaného prostoru, odebrání předmětu koupě nebo daňového ručení za zadluženého obchodního partnera. Jednou z největších výhod je v tomto směru anonymita kontroly, prověřovaný se tak nikdy nedozví, že byl někým v katastru dlužníků lustrován. 

Poplatek za výpis z katastru exekuce je povinný

Ačkoli je katastr dlužníků veřejně dostupnou databází, je nutné počítat s poplatkem, jež je nutné za každý výpis i jeho detail uhradit. Poskytování informací z katastru se totiž řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., jíž je poplatek bez výjimek stanoven. Pokud tedy někdo nabízí informace z katastru dlužníků / exekuce zdarma, je vhodné zvážit důvěryhodnost takového subjektu a raději pro získání informací o dlužnících využít ověřený zdroj.


Shrnutí článku

  • Katastr dlužníků, jinak též katastr exekucí, je evidencí dluhů, které jsou v daný okamžik vymáhány v podobě exekuce
  • Na Exekuceinfo.cz lze výpis z katastru exekucí získat online, bez registrace, anonymně.
  • Katastr dlužníků je možné využít pro kontrolu vlastní osoby i libovolného jiného subjektu, je tak vhodnou součástí prevence před dopady zadlužení jiných.
  • Výpis z katastru exekuce je na základě vyhlášky vždy zpoplatněn.
Autor: jn