24.5.2023

Výpis z registru dlužníků

Oficiální databáze

Výpis z registru dlužníků obsahuje přehled dluhů, kvůli nimž se dlužník dostal do exekuce a dluhy jsou po něm vymáhány soudním exekutorem. Data pro výpis jsou přitom čerpána z oficiální dlužnické databáze - registru exekucí, který je dostupný na webu Exekuceinfo.cz.

Jak získat výpis z registru dlužníků

Výpis z registru dlužníků je nejsnažším způsobem, jak prověřit dluhy libovolného subjektu, ať už osob nebo firem. Získat ho lze zcela bez registrace, online a tedy v podstatě ihned

1. Přejděte na hlavní stranu Exekuceinfo.cz
2. Dle údajů, které máte o dlužníkovi k dispozici, vyberte kontrolu podle jména, podle rodného čísla nebo IČO (v případě firem).
3. Zvolte preferovaný způsob platby. Pro okamžité zaslání výpisu je nejvhodnější platba kartou nebo rychlým převodem.
4. Uveďte e-mail, na který má být výsledek kontroly - tedy výpis z registru dlužníků - zaslán.
 

Jak vypadá výsledek kontroly

Výstupem kontroly v registru exekucí je výpis z registru dlužníků, který může mít v zásadě dvě podoby v závislosti na tom, zda  prověřovaný subjekt má nějaké dluhy vymáhané exekučně (a je tedy evidován v registru exekucí), nebo nikoli.

V prvním případě poskytne výpis přehled všech takových závazků, v druhém, kdy kontrola neprokáže žádné záznamy, lze výpis v daný moment považovat do určité míry jako potvrzení o bezdlužnosti

enlightenedUPOZORNĚNÍ:
Pokud výpis z registru dlužníků neobsahuje žádné záznamy, neznamená to, že prověřovaný nikdy žádné exekuce neměl. V databázi jsou vedena pouze aktivní, tj. probíhající řízení, po jejich ukončení dochází obvykle do 15 dnů k výmazu dlužníka z registru. Vyřešené dluhy z minulosti tak v databázi už dohledatelné nejsou.
Současně je nutné počítat s tím, že mezi okamžikem zahájením exekučního řízení a zápisem dlužníka do registru ze strany exekutora může být určitá časová prodleva a záznam se tak při kontrole ve výpisu z registru dlužníků neobjeví ihned.

Aktuální výše dluhu, kontakt na exekutora nebo spisová značka. Jaké další informace lze obvykle z výpisu z registru dlužníků vyčíst?

Informace o probíhajících exekučních řízeních vkládají do registru přímo exekutoři, což je zárukou ověřenosti a aktuálnosti dat (ke dni zápisu). S tím se ale také do jisté míry může lišit, co vše lze z výpisu z registru dlužníků zjistit. Mezi základní údaje patří datum nařízení exekuce a spisová značka, která je zásadní pro jednoznačnou identifikaci řízení. V detailu záznamu lze obvykle nalézt výši dluhu, kontakt na exekutora, exekutorský úřad, případně i náklady exekuce či jiné údaje. 

Je možné získat informace o dlužnících zdarma?

Nikoli. Výpis z registru dlužníků zdarma nelze získat, neboť přístup k informacím v něm obsažených podléhá regulaci, konkrétně vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb. Tato vyhláška přitom stanovuje poplatek nejen za samotný výpis, ale i každý detail jednotlivých záznamů o exekucích.

Kdy se využívá výpis z registru dlužníků

Jednou z největších výhod výpisu z registru dlužníků je fakt, že jej lze získat pro libovolnou osobu nebo firmu. Užitečný je tak nejen pro samotné dlužníky, ale kohokoliv, kdo má zodpovědný přístup k financím nebo pro koho je podstatné vědět, zda se druhá strana nepotýká s nějakými finančními problémy, je spolehlivá a důvěryhodná. 

Pro každého je výpis z registru dlužníků důležitý z hlediska:

 • poskytnutí přehledu o vlastních dluzích, které jsou vymáhány exekučně
 • možnosti odhalení případných nevědomých dluhů
 • potvrzení o bezdlužnosti
 • zjištění aktuálního stavu exekučního řízení
 • ověření výmazu z databáze po ukončení exekučního řízení.

Dále je výpis z registru dlužníků často využíván například:

 • bankami a finančními institucemi: v rámci posouzení bonity žadatelů o půjčku, hypotéku nebo jiný typ úvěru a tím i schopnosti splácet nové závazky
 • pronajímateli nemovitostí: zda bude potenciální nájemce schopen hradit řádně nájem a nehrozí návštěva exekutora či dokonce zabavení vybavení bytu
 • zaměstnavateli: případné exekuce zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele nemalou administrativní zátěž, rovněž u významných pozic nebo zaměstnanců, kteří mají přístup k financím, mají firmy zájem na tom znát jejich finanční historii
 • obchodními společnostmi: pro prověření solventnosti obchodních partnerů, dodavatelů i odběratelů
   
Autor: jn