Registr dlužníků – aktualizované informace

V České republice je v současné době několik různých registrů, které informace o dlužnících shromažďují. Jsou provozovány soukromými společnostmi a veřejné nahlížení a kontrola libovolných záznamů v jejich databázích není možná. Po uhrazení poplatku lze zkontrolovat pouze sám sebe a před samotným získáním výpisu je ještě nutné ověřit svojí totožnost. To se nejčastěji děje osobně při návštěvě jednotlivých centrál.


Velmi často je uživateli vyhledáván také výraz Centrální registr dlužníků. V současné době však žádný centrální registr, který by shromažďoval záznamy o dlužnících, neexistuje. Není tak možné z něj ani jakékoliv výpisy získat.


Upozornění:

Pokud se tedy nějaká stránka jako centrální registr dlužníků tváří, jedná se o podvodný web. Obvykle se snaží návštěvníky přesvědčit k zakoupení výpisu, který ale má nulovou hodnotu a je naprosto bezcenný.


Jak tedy získat výpis z registru dlužníků snadněji a na libovolnou osobu?

Jedinou možností, jak si soukromá osoba může prověřit dluhy jiného člověka nebo firmy, je využití Evidence exekucí. To je databáze spravovaná Exekutorskou komorou, která po uhrazení poplatku jako jediná umožňuje získat informace o komkoliv.


Do evidence exekucí lze nahlížet přímo on-line a bez nutnosti jakékoliv registrace. Exekuční databáze je dostupná na adrese www.exekuceinfo.cz


Tento veřejný registr dlužníků obsahuje informace o probíhajících exekučních řízeních, které do systému zadávají přímo exekutoři. Údaje z něj získané jsou tedy vždy aktuální. Často se tak využívá pro rychlou kontrolu vlastních dluhů a dále například pro kontrolu nového podnájemníka, při nákupu/prodeji dražší věci, nebo u náboru nového zaměstnance.


Výpis na jednotlivé subjekty pak je možné definovat buď zadáním jména a data narození, nebo podle rodného čísla. V případě podnikajících osob/firem se pak samozřejmě zadává jejich IČO.

Jak výpis z evidence exekucí vypadá a co obsahuje?

Výpis poskytuje záznam o tom, zda je na kontrolovaného dlužníka vedeno exekuční řízení a pokud ano, tak kolik jich je. Výstup pak vypadá následovně:

Výpis z registru dlužníků - náhled výsledku
Výpis z registru dlužníků - náhled výsledku

Při zakoupení detailu exekučního řízení (podle vyhlášky č.329/2008 Sb zpoplatněno samostatně) lze dále zjistit podrobnější informace o jednotlivých případech.

Jedná se zejména o:

  • Jméno exekutora
  • Peněžitou povinnost
  • Spisovou značku
  • Příslušný soud
  • Další údaje zadané exekutorem

Je možné někde získat výpis z registru dlužníků zdarma?

To bohužel aktuálně možné není a u všech registrů je při dotazu nutné uhradit poplatek. Některé politické strany mají zřízení centrálního registru, který by byl zdarma, ve svém programu. Nicméně v současné době je to pouze ve fázi návrhů.


Upozornění:

Pokud nějaká stránka nabízí informace z registru dlužníků zdarma, jedná se opět o podvodnou stránku. V tomto případě je cílem získat osobní údaje uživatelů a ty dále přeprodat.


Shrnutí článku:

  • Dlužnických registrů je několik a všechny jsou provozovány soukromými společnostmi
  • Jediný registr, kde lze libovolně kontrolovat kohokoliv, je Evidence exekucí
  • Neexistuje žádný centrální registr dlužníků
  • Výpis z registru dlužníků zdarma není možné nikde získat