28.4.2023

Registr dlužníků
Aktualizované informace 2023

V České republice je v současné době několik různých registrů, které informace o dlužnících shromažďují. Jsou provozovány soukromými společnostmi a veřejné nahlížení a kontrola libovolných záznamů v jejich databázích není možná. Po uhrazení poplatku lze zkontrolovat pouze sám sebe a před samotným získáním výpisu je ještě nutné ověřit svou totožnost, nejčastěji formou osobní návštěvy jednotlivých institucí.

V souvislosti s dlužnickými registry se lze setkat také s pojmem Centrální registr dlužníků. V současné době však žádný centrální registr, který by shromažďoval záznamy o dlužnících, neexistuje. Není tak možné z něj ani jakékoliv výpisy získat.

Upozornění:
Pokud se tedy nějaká stránka tváří jako centrální registr dlužníků, jedná se o podvodný web. Obvykle se snaží návštěvníky přesvědčit k zakoupení výpisu, který je ale naprosto bezcenný.

Jak získat výpis z registru dlužníků snadno a na libovolnou osobu?

Nejsnazší možností, jak soukromá osoba může prověřit dluhy jiného člověka nebo firmy, je využití evidence exekucí, známé též jako registr exekucí. Tato dlužnická databáze, spravovaná Exekutorskou komorou ČR, je dostupná on-line na Exekuceinfo.cz. Nahlížet lze do ní zcela bez registrace a po uhrazení poplatku jako jediná umožňuje získat informace o komkoli.

Evidence exekucí obsahuje informace o probíhajících exekučních řízeních, které do systému zadávají přímo exekutoři. S ohledem na to jde v podstatě o největší veřejný registr dlužníků, zároveň údaje z něj získané jsou vždy k datu zápisu či případné aktualizace aktuální. Často se tak využívá pro rychlou kontrolu vlastních dluhů a dále například pro prověření nového nájemníka, obchodního partnera, při nákupu dražší věci nebo u náboru zaměstnance.

Výstupem kontroly je výpis z registru exekucí, označovaný též výrazem výpis z registru dlužníků. Pro jednotlivé subjekty ho lze získat buď zadáním jména a data narození, nebo rodného čísla. V případě firem se pak samozřejmě uvádí jejich IČO.

Jak výpis z registru dlužníků vypadá a co obsahuje?

Výpis z registru dlužníků poskytuje přehled o tom, zda je na kontrolovaného dlužníka vedeno exekuční řízení, a pokud ano, tak i jejich počet. Výstup pak vypadá následovně:

Výpis z registru dlužníků - náhled výsledku
Výpis z registru dlužníků - náhled výsledku

Při zakoupení detailu exekučního řízení (podle vyhlášky č.329/2008 Sb. zpoplatněno samostatně) lze dále k jednotlivým záznamům zjistit podrobnější informace.

Obvykle se jedná zejména o:

  • Kontakt na exekutora
  • Výši dlužné částky
  • Spisovou značku
  • Příslušný soud
  • příp. další údaje zadané exekutorem.

Existuje registr dlužníků zdarma?

Bohužel, získat výpis z registru dlužníků zdarma aktuálně možné není a u všech registrů je při dotazu nutné uhradit poplatek. Některé politické strany mají zřízení centrálního registru, který by byl zdarma, ve svém programu. Nicméně v současné době je toto pouze ve fázi návrhů.

Upozornění:
Pokud nějaký web nabízí informace z registru dlužníků zdarma, s největší pravděpodobností se jedná opět o podvodnou stránku. V tomto případě je cílem získat osobní údaje uživatelů a ty dále přeprodat.

Shrnutí článku:

  • Neexistuje žádný centrální registr dlužníků.
  • Dlužnických registrů je více a získat z nich informace je provázáno s řadou omezení (prověření pouze vlastní osoby, ověření totožnosti apod.)
  • Jediný registr umožňující prověření kohokoli je evidence exekucí.
  • Výpis z registru dlužníků, resp. registru exekucí není možné zdarma získat, dle vyhlášky je vždy zpoplatněn.