20.10.2022

Vyhledání exekuce podle čísla exekuce

Všechny exekuce jsou v databázi exekucí evidovány pod určitým označením - tzv. spisovou značkou, jinak též číslem exekuce. Jde o unikátní kombinaci čísel a písmen, díky níž je možné každé exekuční řízení jednoznačně identifikovat, a bývá tedy uváděno na veškeré dokumentaci, které s exekucí souvisí. Pokud chce ale dlužník (či kdokoli jiný) zjistit o nějaké exekuci více, je místo vyhledávání exekuce podle čísla vhodnější využít registr exekucí. Z jakého důvodu a jak konkrétně tedy postupovat, je vysvětleno dále v článku.

Jak zjistit exekuci podle čísla a proč využít registr exekucí

Stává se, že se dlužník od zaměstnavatele, banky či na základě úřední korespondence dozví, že je na něj vedena exekuce, a jediné, co má k dispozici, je číslo exekuce. Na základě toho se poté snaží dohledat, jak najít exekuci podle čísla a zjistit o tomto dluhu více detailů. Vyhledání exekuce podle čísla ale není pro tento účel ideální, a to z důvodu nákladů, resp. ceny za takto získané informace a též jejich neúplnosti. Jako vhodnější a efektivnější způsob pro ověření exekuce (exekucí) lze doporučit výpis z registru exekucí, který je možné získat na webu Exekuceinfo.cz. Porovnání obou způsobů a jejich výhody / nevýhody jsou k dispozici níže.
 


Vyhledání exekuce podle čísla vs. výpis z registru exekucí:
přehledné srovnání

Při vyhledávání exekuce podle čísla je výsledkem pouze jedna konkrétní exekuce a datum jejího nařízení. Pokud by měl dlužník více exekucí, včetně těch, o kterých sám nemusí ani vědět, touto cestou je nelze odhalit! Oproti tomu při využití registru exekucí lze získat spolu s tou jednou konkrétní exekucí i přehled všech dalších, včetně jejich čísel exekuce (spisových značek), data nařízení, při zobrazení detailu i dalších informací, které s exekucemi souvisí. 

Dalším faktorem je cena. Za stejnou cenu, jako lze při vyhledávání exekuce podle čísla exekuce získat informace o pouze jedné exekuci, je možné v registru exekucí pořídit výpis se všemi exekucemi, které jsou u osoby / firmy aktuálně evidovány. 

  Vyhledání exekuce podle čísla Kompletní výpis z registru exekucí
Co lze zjistit ✅ vyhledávaná exekuce existuje
✅ datum nařízení exekuce
❌ případné další exekuce


✅ vyhledávaná exekuce existuje
✅ přehled všech dalších exekucí, které jsou u této osoby / firmy evidovány
✅ datum nařízení a spisové značky u všech těchto exekucí

dále z detailu:
✅ výše dlužné částky, kontakt na exekutora,
příp. a další informace

Cena stejná

Místo informací k jedné exekuci lze získat kompletní přehled všech. Do minuty, bez registrace a za stejnou cenu. Jak na to?

Jak pro dlužníka, tak i někoho, kdo si chce prověřit libovolnou jinou osobu, je vždy výhodnější mít přehled o všech závazcích. Pro toho, kdo se potýká s exekucemi, jde o výchozí krok k řešení dluhů. Pro pronajímatele, kupujícího, obchodníka a jakékoli situace, kdy má dojít ke smluvnímu vztahu, je zase vždy žádoucí předem vědět, je-li druhá strana schopna dostát svým závazkům. Toto při pouhém vyhledání exekuce podle čísla není možné zjistit.

Výpis z registru exekucí je tak nejrychlejším a nejjednodušším způsobem, jak získat kompletní informace o exekucích libovolné osoby. Není k tomu potřeba žádná registrace, žádost o výpis je zcela anonymní a výpis je k dispozici ihned online. Výhody oproti vyhledání exekuce podle čísla jsou tedy zcela evidentní.

Jak výpis z registru exekucí získat?


1. na hlavní straně webu Exekuceinfo.cz zvolit možnost, podle níž mají být exekuce vyhledány. Volba se odvíjí též od toho, zda jde o osobu nebo firmu. Vyhledávat lze:

  • na základě kombinace jména, příjmení a data narození (u osob)
  • exekuce podle rodného čísla (u osob)
  • nebo exekuce podle identifikačního čísla - IČO (u firem)

2. kontrola zadaných údajů a výběr preferovaného způsobu platby

3. výpis s přehledem všech exekucí, které jsou v exekuční databázi u prověřovaného subjektu evidovány, je ihned k dispozici. Včetně spisové značky (čísla exekuce) a data nařízení. Ke každému záznamu náleží i detail exekuce s dalšími informacemi jako je výše dlužné částky, kontakt na exekutora a jiné.

Co když neznám číslo exekuce? 

Číslo exekuce je zcela zásadní součástí každého exekučního řízení. Pokud by chtěl dlužník např. zjistit nějaké informace o své exekuci ať už od exekutora nebo exekutorského úřadu, bez čísla exekuce mu žádná data poskytnuta nebudou. Jak ho tedy zjistit? 

I v tomto případě je řešením výpis z registru exekucí na Exekuceinfo.cz. Na základě vyplnění formuláře na hlavní straně webu, kde vstupními údaji jsou běžně dostupné údaje o osobě nebo firmě, je spolu s přehledem všech exekucí u každého záznamu zobrazeno i číslo exekuce nebo-li spisová značka.

Číslo exekuce je taktéž obvykle možné zjistit i z dokumentů, které se exekuce týkají a jsou dlužníkovi zasílány poštou. Sdělena může být dlužníkovi též zaměstnavatelem, v bance, na katastrálním úřadě, resp. tam, kde se o existenci exekuce dozvěděl. Dalším způsobem je osobní návštěva exekutorského úřadu. Oproti online výpisu z registru exekucí jde ale o výrazně časově i procesně náročnější způsoby.

Víte, že...
Číslo exekuce je vždy ve tvaru 012 EX 1234/11, kdy:
  • číslo před lomítkem (1234) je pořadovým číslem exekuce
  • číslo za lomítkem (11) je rok, v němž byla exekuce zahájena
  • EX označuje exekuci.

Výmaz záznamu o exekuci z registru exekucí

Záznam v databázi exekucí není permanentní. Evidována jsou zde pouze aktuálně probíhající exekuční řízení a jakmile dojde k jeho ukončení, zhruba do 15 dnů by měl být záznam smazán. Následně již není možné jakkoli ověřit, zda se někdo v minulosti s exekucemi potýkal.

Autor: jn