23.6.2023

Dražba aut z exekuce

Koupě auta v rámci exekuční dražby je způsobem, jak si pořídit ojeté auto za mnohdy velmi příznivou cenu. Zároveň s sebou nese určitá rizika, která je nutné brát v potaz a nepodcenit, aby koupě vozu v dražbě nebyla spíše přítěží. Na co si tedy dát pozor a jak dražby aut z exekucí vlastně probíhají?

Co je exekuční dražba aut

Existují dvě formy dražeb aut - dobrovolná a nedobrovolná (exekuční). Při dobrovolné chtějí majitelé prodat auto z vlastní vůle, auta bývají v dobrém stavu, s bezproblémovou historií, včetně veškeré dokumentace. Často se takto prodávají vzácné modely aut nebo veterány, výsledná cena tak může být opravdu vysoká. 
Oproti tomu předmětem nedobrovolné, exekuční dražby jsou auta zabavená dlužníkům v exekuci, u kterých se nepodařilo peníze pro úhradu dluhů získat jinými způsoby (srážkami ze mzdy, z účtu v bance apod.). V takovém případě exekutor přistoupí k tzv. mobiliární exekuci - zabavení a prodeji movitých věcí dlužníka, nejčastěji právě v rámci dražby. Výtěžek z prodeje pak slouží k uspokojení pohledávek věřitelů.

Kupujete ojeté auto? Prověřte si prodejce, ať o něj kvůli exekuci nepřijdete!
Auto lze výhodněji pořídit nejen v rámci dražby, častým způsobem bývá nákup ojetého auta na inzerát. Při něm je však nezbytné dát si pozor na nákup auta od dlužníka v exekuci - o auto byste pak mohli velmi snadno přijít kvůli zabavení exekutorem. Jak si to ověřit? Účinnou prevencí je kontrola prodávajícího v registru exekucí, kterou je možné provést ZDE. Pokud vás zajímá o koupi auta v exekuci více, doporučujeme přečíst článek "Nákup auta v exekuci: na co si dát pozor".

Co předchází dražbě aut z exekuce: odhad ceny, dražební vyhláška

Samotnému prodeji zabaveného auta z exekuce předchází odhad jeho tržní ceny. Zatímco u nemovitostí je cena určena soudním znalcem, u movitých věcí, tedy i auta, postačuje odhad ceny exekutorem, obvykle podle ceny obdobných modelů v inzerci.

Od odhadní ceny se poté odvíjí i vyvolávací cena, tedy částka, na kterém dražba začíná a  za kterou minimálně je možné auto vydražit (jinak též nejnižší podání). U aut tato vyvolávací cena začíná na ⅓ jejich tržní hodnoty.

Dražba aut z exekucí je oznámena dražební vyhláškou, která obsahuje vše podstatné týkající se dražby: datum, čas a místo konání dražby, předmět dražby, cena, nejnižší podání, zda je nutné zaplatit dražební jistotu a další podmínky účasti na dražbě. Dražební vyhláška je zaslána dlužníkovi, jeho manželce/manželovi, věřiteli a orgánu obce, v jejímž obvodu se dražba bude konat a v jejímž obvodu má dlužník bydliště. Současně je zveřejněna na úřední desce exekutora a Portálu dražeb, který provozuje Exekutorská komora ČR. 

Kdo se může účastnit dražby aut z exekucí

Dražby se smí zúčastnit v podstatě kdokoli, kdo se prokáže platným průkazem totožnosti, v případě právnických osob výpisem z obchodního rejstříku. Výjimka platí pro dlužníka a jeho manželku/manžela, stejně tak soudního exekutora a zaměstnance exekutorského úřadu, soudce a zaměstnance soudu - ti se dražby účastnit nesmí. Naopak je povolena přítomnost pozorovatelů - těch, kteří přihazovat nechtějí, pouze například chtějí načerpat zkušenosti, jak dražba probíhá.

Někdy bývá podmínkou účasti na dražbě složení tzv. dražební jistoty, u aut však spíše výjimečně. Tato informace by se pak objevila v dražební vyhlášce. Povinná je dražební jistota tehdy, pokud je předmětem dražby věc, jejíž rozhodná cena převyšuje částku odpovídající ekvivalentu 45 000 EUR. Smyslem dražební jistoty je snaha omezit účastníky dražby na ty, kteří mají o věc skutečný zájem. Neúspěšným dražitelům je tato částka po skončení dražby vrácena. 

Jak probíhá dražba aut z exekuce

Dražba může proběhnout obvyklou cestou, nebo i elektronicky. Každému účastníkovi dražby je přiděleno dražební číslo. Na začátku jsou dražitelé (=účastníci dražby) seznámeni s podmínkami dražby, počáteční dražební cenou a výší možných příhozů. Vítězem dražby je dražitel, který učiní nejvyšší podání (tj. nabídne nejvyšší částku) a je mu udělen příklep. Cenu za auto bývá povinen uhradit ihned na místě, v případě online dražeb je platba realizována převodem na účet soudního exekutora ve stanovené lhůtě (3-5 dní). Pokud vydražitel není schopen v této lhůtě částku zaplatit, auto bude nabídnuto v dražbě znovu. Předchozí úspěšný vydražitel se jí už přitom nesmí účastnit.

S příklepem a zaplacením ceny přechází na vydražitele vlastnické právo k vydraženému autu a současně u auta dochází k zániku veškerých zástavních nebo zadržovacích práv. Místo kupní smlouvy dostane nový majitel potvrzení o nabytí vlastnictví, na jehož základě mu jsou případně i vystaveny duplikáty chybějícího malého a velkého technického průkazu. 

Výtěžek dražby se použije na uspokojení pohledávek věřitelů, tedy na zaplacení dluhů dlužníka.

Na co si dát pozor při exekuční dražbě aut

Rozdíl mezi cenou ojetiny z bazaru a exekučně zabaveného auta na prodej v dražbě mohou být opravdu výrazné. “Daní” za nižší cenovku je nejistota ohledně technického stavu vozidla a jeho historie. 

Před začátkem dražby, a to i té v elektronické podobě, bývá zpravidla možné si zabavená auta z exekuce osobně prohlédnout. Ačkoli stav auta by měl být popsán v dražební vyhlášce, osobní prohlídka je více než žádoucí. Ideálně v doprovodu někoho zkušeného, kdo dokáže případné, i na první pohled nenápadné nedostatky snadno a rychle odhalit. Nevýhodou je, že se v autě nelze projet - i při důkladné kontrole stavu vozidla je tedy stále nutné počítat s tím, že vůz může mít vady, které bez testovací jízdy nelze odhalit. 

Předem je vhodné se také informovat, jestli má toto exekučně zabavené auto na prodej formou dražby technický průkaz, platnou STK, servisní knížku a klíče. Není výjimkou, že se draží zabavená auta z exekuce bez dokladů i klíčů. Častým případem je také propadlá STK. V takové situaci nelze s autem odjet - je nutné si zařídit odtah, což znamená náklady navíc. 

Užitečné informace o autu lze získat také prověřením na základě VIN kódu - například jestli není v databázi nahlášených kradených vozů.

Pozor!
Na dražbu aut z exekuce, resp. auta takto získaná se oproti nákupu v autobazaru nevztahuje žádná záruka. Pokud se později projeví nějaké vady, nelze je reklamovat!

Kde hledat exekučně zabavená auta na prodej

Dražbami se zabývá řada komerčních společností, vyhledávání aut a další služby spojené s dražbou však u nich bývá zpoplatněno. Vhodnější je tedy využít web Portaldrazeb.cz, který provozuje Exekutorská komora a na kterém jsou všechny aktuální exekuční dražby aut (a nejen ty) zveřejňovány. Další možností je sledování webů jednotlivých exekutorů, případně nástěnek na exekutorských úřadech. Tyto dva způsoby se ale hodí spíše pro mapování dražeb aut z exekuce v okolí.

Autor: lb