9.6.2022

Vyhledávání exekucí: Jak zjistit dluhy?

S problémy s dluhy a exekucemi se v České republice potýká stále více lidí, v návaznosti na rostoucí životní náklady lze očekávat, že počet dlužníků bude narůstat. Příčinou prohlubování zadlužení přitom často bývá i absence přehledu o všech závazcích, což jejich řešení přirozeně ztěžuje. Existence dluhů ale může výrazně zkomplikovat život i těm, kteří sice sami žádné nesplacené závazky nemají, ale navázali právní vztah s někým, kdo v exekuci je. Této situaci lze přitom snadno předejít vyhledáním exekuce v registru exekucí.

Výpis z registru exekucí jako výsledek vyhledávání exekucí 

K vyhledávání exekucí slouží formulář na Exekuceinfo.cz. Zadáním požadovaných údajů - v případě fyzické osoby jména, příjmení a data narození, nebo rodného čísla, u firem IČO - je možné získat výpis z registru exekucí, který potvrdí, má-li prověřovaný subjekt nějaké exekuce, a pokud ano, pak i kolik, kdy byly nařízeny, uvedena je také spisová značka. Pro zjištění konkrétních dlužných částek a dalších podrobností o exekuci slouží detail exekuce, který je zpoplatněn zvlášť.

Vyhledání exekuce podle čísla (spisové značky)
Každá exekuce má přiřazenou spisovou značku, což je číslo, pod kterým je exekuce u soudního exekutora vedena a slouží k její jednoznačné identifikaci. Jde tedy o údaj nezbytný pro všechny procesy s danou exekucí spojené.

Vyhledávání exekucí je možné online a bez registrace

Zatímco u většiny jiných registrů je získání jakýchkoliv informací spjato s nutností registrace, ověřením totožnosti, možnosti zkontrolovat jen sám sebe či dalšími limity, vyhledání dlužníků skrze Exekuceinfo.cz je možné bez všech těchto omezení. Zcela anonymně lze takto zkontrolovat libovolný subjekt a výsledek kontroly je ihned k dispozici. 

Vyhledávač exekucí na Exekuceinfo.cz pracuje pouze s ověřenými daty

Prověření potenciálních dlužníků na již zmíněném webu je zároveň zárukou získání ověřených a k okamžiku kontroly aktuálních informací. Zdrojem dat pro vyhledávač exekucí je totiž databáze exekucí spravovaná Exekutorskou komorou České republiky, do níž vše zapisují přímo exekutoři, jež jsou vedením dané exekuce pověřeni. 

Ukončení exekučního řízení a vyhledání exekuce v databázi
V evidenci exekucí jsou vedena pouze aktuálně probíhající exekuční řízení, po jejich ukončení, přibližně do 15 dnů, dochází exekutorem k výmazu záznamu a exekuce vyhledávání už neodhalí. Výjimkou jsou případy, kdy exekutor výmaz opomene a exekuce je v databázi stále evidována. Pro eliminaci takových případů je vhodné po určité době provést kontrolní výpis, zda už záznam skutečně není dohledatelný.

Vyhledávání exekucí zdarma vs. vyhláška: proč je výpis vždy zpoplatněn?

Ačkoli je evidence exekucí veřejnou databází, vyhledávání exekucí zdarma v ní není možné. Provoz databáze se totiž řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, dle které jsou informace poskytovány pouze za poplatek. V případě, že někdo nabízí vyhledání exekucí zdarma, může jít o podvodné jednání s cílem vylákat osobní údaje. Pro získání informací o závazcích je tedy vhodné používat vždy pouze ověřené zdroje.

Kdy je žádoucí možnost vyhledávání exekucí pro libovolný subjekt využít?

Kromě v úvodu zmíněného získání přehledu o vlastních závazcích může včasné zjištění exekucí jiných osob předejít též komplikacím, které by bylo nutné řešit, pokud by s takovou osobu byl navázán smluvní vztah. Týká se například výběru nového nájemníka, obchodního partnera, koupě auta či bytu, ale i půjčky známému nebo prověření partnerovy transparentnosti ohledně závazků z minulosti. Případná exekuce by totiž mohla postihnout i společné jmění. 

Shrnutí článku

  • Vyhledávání exekucí je možné na Exekuceinfo.cz.
  • Data jsou čerpána z oficiální exekutorské databáze, tento vyhledávač exekucí je tedy zárukou ověřených dat.
  • Zároveň umožňuje vyhledání dlužníků online, bez registrace, s okamžitým výsledkem.
  • Vyhledávání exekucí zdarma není možné, poplatek za výpis s informacemi o dlužnících stanovuje vyhláška.
Autor: jn