31.5.2022

Výpis dlužníků, okamžitá kontrola dluhů

Výpis dlužníků poskytuje přehled o závazcích vůči jiným subjektům. Obsahuje tak důležité podklady nejen pro řešení vlastních dluhů, respektive exekucí, ale i prověření jiných osob, zhodnocení jejich platební morálky a tím i důvěryhodnosti.

Pokud je uhrazení dluhu v prodlení delší dobu, může se dostat až do exekuční databáze jakožto dlužnického registru. Zkontrolovat, zda někdo má, nebo nemá nějaké takové závazky, je proto možné prostřednictvím výpisu z registru exekucí na Exekuceinfo.cz.

Pro výpis dlužníků stačí základní informace

K získání výpisu dlužníků, správně označovaném jako výpis z registru či rejstříku exekucí, stačí základní údaje, které jsou dohledatelné i v živnostenském nebo obchodním rejstříku. Fyzickou osobu je možné prověřit zadáním jména, příjmení a data narození, nebo rodného čísla, pro kontrolu firmy vyžaduje formulář IČO. 

Ihned, online, bez registrace a další výhody výpisu dlužníků z registru exekucí

Výpis dlužníků získaný výše popsaným způsobem umožňuje rychlou prověrku, zda na kontrolovanou osobu jsou aktuálně vedena nějaká exekuční řízení. Kromě toho, že poskytuje pouze ověřené a k datu zápisu aktuální informace z oficiálních zdrojů, má tato forma kontroly i další výhody.

  • Zkontrolovat lze libovolnou osobu i firmu.
  • Databáze je veřejná, vyhledávat tak v ní může každý.
  • Snadná dostupnost informací, vše probíhá online.
  • Celý proces je zcela anonymní, žádná registrace není třeba.
  • Přístup k detailním informacím vč. dlužné částky.
  • Výsledek kontroly je ihned zaslán na e-mail.

Dlužná částka i výmaz exekuce. Co dalšího lze z výpisu dlužníků zjistit?

Pokud jsou na dlužníka vedena nějaká exekuční řízení, výpis dlužníků poskytne jejich přehled, datum nařízení jednotlivých exekucí a spisovou značku. Ta každá záznam jednoznačně identifikuje, je tedy pro řešení exekuce zásadní. Z detailu exekuce lze obvykle zjistit výši dlužné částky k datu zápisu, jméno exekutora, exekutorský úřad a příslušný soud. 

Záznamy o dlužnících jsou v evidenci vedeny pouze po dobu trvání exekučního řízení. Jakmile dojde ke splnění peněžité povinnosti (zaplacení dluhu), mělo by ve stanovené lhůtě, obvykle do 15 dnů, dojít k výmazu z databáze. Následně tyto exekuce výpis dlužníků, resp. výpis z registru exekucí už dále neobsahuje, exekuce se stává nedohledatelnou.

Upozornění:
Data pro výpis jsou čerpána z databáze spravované Exekutorskou komorou České republiky, za výmaz ukončené exekuce je tedy zodpovědný exekutor. Pokud tak neučiní - a takové případy nejsou výjimkou - může nesmazaný záznam způsobit značné komplikace, obzvláště v situacích jako je například žádost o hypotéku, kdy je bezdlužnost podstatným kritériem pro schválení. Z toho důvodu je vhodný kontrolní výpis, který potvrdí, že k výmazu skutečně došlo. Získat ho lze zde.

Kdy je výpis dlužníků důležitý? Zajistí přehled o dluzích i transparentní vztahy.

Výpis dlužníků je užitečný pro přehled o svých dluzích/exekucích - včetně těch, které mohly vzniknout bez vlastního vědomí (např. ztrátou dokladů a zneužitím osobních údajů, nezaplacenou pokutou z MHD v mládí). Pokud registr exekucí nevykáže žádné záznamy, slouží výpis dlužníků jako potvrzení o bezdlužnosti. 
Kontrola jiných osob má své opodstatnění jako ochrana před navázáním vztahu s někým, kdo je zatížen exekucemi - ať už se jedná o vztah nájemní, pracovní, obchodní nebo i partnerský. Lze se tak vyvarovat situacím jako neplacení nájmu, zabavení majetku pronajímatele exekutorem, koupě věci, která byla součástí exekučního řízení, nebo dokonce daňové ručení za obchodního partnera, který je veden jako nespolehlivý plátce.

Pozor na podvody. Vyhláška výpis dlužníků zdarma vylučuje.

Registr exekucí a s ním i výpis dlužníků jsou sice veřejnosti přístupné, nicméně poskytování těchto informací se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb., dle které je nahlížení do registru vždy zpoplatněno. Výpis dlužníků zdarma tak není možné získat a pokud jej někdo nabízí, riziko, že jde o podvodné jednání za účelem vylákání osobních údajů, je vysoké. Spolehlivou prevencí je pořízení výpisu z registru, který čerpá data výhradně z oficiální databáze.


Shrnutí článku

  • Výpis dlužníků poskytuje přehled všech dluhů, které se vymáhají v podobě exekuce.
  • Všechny závazky tohoto typu jsou evidovány v registru exekucí, do něhož lze nahlédnout na Exekuceinfo.cz
  • Zkontrolovat lze libovolnou osobu i firmu a výsledek kontroly, tj. výpis z registru exekucí, je k dispozici ihned, online a bez registrace.
  • Provoz registru exekucí, z kterého lze výpis dlužníků získat, se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, dle které jsou tyto informace vždy zpoplatněny.