16.7.2022

CEE: Jak na výpis exekucí online a bez registrace

Centrální evidence exekucí (CEE, též CEECR) je veřejný seznam, který obsahuje informace o probíhajících exekučních řízeních. Tato data jsou využívána pro kontrolu, zda na subjekt jsou, nebo nejsou vedena exekuční řízení, jinak řečeno má-li nějaké dluhy, které se vymáhají v podobě exekuce.

Nahlédnout do CEE lze on-line na Exekuceinfo.cz. Tento portál umožňuje zkontrolovat libovolnou osobu, a to zcela bez registrace. Výsledek kontroly, tedy výpis exekuce, je okamžitě zaslán na e-mail. Databáze je přitom spravována Exekutorskou komorou a informace jsou do evidence exekucí zadávány exekutorem, díky čemuž jsou ověřené a vždy aktuální k datu výpisu. 

Výpis z CEE: Co je pro kontrolu potřeba

Tím, že je CEE veřejným registrem, je výpis exekucí přístupný komukoli. A stejně tak lze prověřit nejen sebe, ale i kohokoliv jiného, ať už fyzickou nebo právnickou osobu. Subjekty je přitom možné vyhledat podle jména, příjmení a data narození, příp. rodného čísla, u firem je třeba znát IČO. 

Tip:
Neznáte datum narození osoby, kterou chcete zkontrolovat, ale víte, že podniká? Zjistit datum narození lze i přes IČO v živnostenském rejstříku, příp. vyhledáním podle celého jména v ŽR, nicméně tehdy je nutné znát také adresu kvůli identifikaci správné osoby. V nalezeném záznamu je pak uvedeno i datum narození, které je pro kontrolu dlužníka potřeba. 

Co lze z CEE zjistit

Po zadání požadovaných údajů do formuláře je možné zjistit, zda je u daného subjektu veden v CEE nějaký záznam o exekuci, a pokud ano, pak:

  • počet exekucí (aktuálně probíhajících exekučních řízení),
  • datum nařízení exekuce
  • a spisová značka, která je jednoznačnou identifikací každé exekuce.

Detailní výpis kromě výše uvedeného poté obvykle obsahuje:

  • výši dlužné částky k datu zápisu,
  • jméno exekutora, příslušného soudu a exekutorského úřadu,
  • příp. další údaje zadané exekutorem.
Jsou informace v CEE dostupné zdarma?
Nahlédnutí do CEE a prověření osob je na základě vyhlášky zpoplatněno, tudíž pokud nějaký subjekt nabízí vyhledávání exekucí zdarma, je obezřetnost na místě, neboť se může jednat o podvodnou společnost a snahu vylákat osobní údaje výměnou za výpis nulové hodnoty. Ve vlastním zájmu je tedy žádoucí využívat pro získání informací z CEE pouze službu s oficiálními a ověřenými daty.

Záznam v CEE: Jak je to s výmazem z registru exekucí?

Evidence exekucí informuje pouze o platných, tedy aktuálně probíhajících exekučních řízení. Pokud dojde ke splnění peněžité povinnosti (zaplacení dluhu) a exekuce je ukončena, záznam v CEE je v určité lhůtě (obvykle do 15 dnů) smazán a není již nijak dohledatelný. Nicméně výmaz není automatický a zodpovídá za něj exekutor, je tedy na místě provést kontrolní výpis z exekuce, který výmaz z registru exekucí potvrdí.

Jak informace z CEECR využít: Kdy je výpis exekuce vhodný

Případy, kdy se někdo dostane do registru exekucí, tj. má záznam v CEE, a to zcela bez vlastního vědomí, bohužel nejsou žádnou výjimkou. Při žádosti o půjčku, hypotéku či jiný typ úvěru se pak setkává se zamítavým stanoviskem, aniž by znal důvod. Kontrola vlastní osoby prostřednictvím výpisu z registru exekucí představuje rychlou cestu, jak se těchto situací vyvarovat a mít jistotu bezdlužnosti. Obdobně při pronájmu bytu, koupi dražších položek či navazování obchodních vztahů je lustrace druhé strany součástí ochrany vlastní osoby před nežádoucími dopady, které s sebou nese zadlužení třetích osob.
 

Shrnutí článku:

  • Centrální evidence exekucí, zkráceně CEE či CEECR, je veřejný seznam poskytující přehled o aktuálně probíhajících exekučních řízeních.
  • Nahlédnout do CEE lze skrze výpis z registru exekucí na Exekuceinfo.cz.
  • Kromě vlastní kontroly je výpis užitečný v situacích jako pronájem bytu, koupě/prodej dražší věci, nové obchodní spolupráce.
  • Informace z CEE jsou na základě vyhlášky dostupné vždy pouze za poplatek.


Přejít na výpis z registru exekucí

Autor: jn