17.11.2022

Nákup auta v exekuci: na co si dát pozor

Důvodem pro pořízení ojetého auta bývá obvykle nižší cena. Nicméně koupě ojetiny s sebou vždy nese určité riziko a ne vždy se taková na první pohled výhodná koupě může vyplatit. Zatímco na technický stav vozidla včetně známého problému tzv. stočeného tachometru si většina kupujících dá pozor, málokdo už zkoumá, jestli auto nemá nějaké právní vady. Například jestli na prodávajícího není vedena nějaká exekuce. Právě kvůli ní totiž může kupující o auto velmi rychle přijít - a obvykle zcela bez náhrady, protože šance na vymožení zaplacené částky od původního majitele bývá mizivá. Jak se takové situaci vyhnout? Řešením je kontrola prodejce v registru exekucí. 

Koupě auta v exekuci může skončit zabavením auta exekutorem

Ať už se jedná o nákup auta přes inzerát přímo od původního majitele, nebo přes autobazar, ale v rámci komisního prodeje, tudíž bazar je pouze zprostředkovatelem a nikoli majitelem prodávaného vozidla, je vždy vhodné si předem ověřit v registru exekucí, jestli prodejce není v exekuci a jeho majetek - včetně automobilu - není součástí exekučního řízení.

Dostane-li se totiž dlužník do exekuce, od okamžiku doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí - až na určité výjimky - nakládat se svým majetkem, tedy darovat ho, prodat nebo zastavit. Jakékoli jednání, kterým dlužník poruší tuto povinnost, je neplatné. Pokud tedy někdo prodá auto v exekuci, kupní smlouva neplatí a exekutor může vozidlo kdykoli zabavit. Kupujícího neochrání ani fakt, že o exekuci nevěděl a všechny své povinnosti řádně splnil. Zaplacené peníze poté musí sám vymáhat od původního majitele, což může vést k další exekuci, kterou dlužník nebude schopen splácet a pro kupujícího to znamená jen další náklady (na právníka, soudní řízení apod.). Finance investované do auta se mu už přitom obvykle nevrátí, protože zadlužený prodejce s několika exekucemi nemá z čeho peníze vracet.

Počet případů, kdy se dlužníci snaží prodat auto, i když je na ně uvalena exekuce, v poslední době výrazně přibylo. Vlivem výrazně stoupajících životních nákladů se více lidí dostává do dluhové pasti a prodejem auta v exekuci se snaží získat alespoň nějaké prostředky. Kontrola prodávajícího v registru exekucí je tedy více než žádoucí.

Jak zjistit, jestli je auto v exekuci

Snadnou a rychlou kontrolu prodávajícího umožňuje registr exekucí dostupný na Exekuceinfo.cz. Zadáním pouze základních údajů lze ihned a bez registrace získat výpis, který prokáže, má-li prodejce v okamžiku kontroly nějaké exekuce. Stačí k tomu přitom znát pouze základní, běžně dostupné údaje, které lze případně dohledat i v živnostenském nebo obchodním rejstříku, konkrétně: jméno, příjmení a datum narození, nebo rodné číslo, u firem IČO. 

Pokud výpis obsahuje nějaké záznamy o exekucích, je bezpečnější od zvažované koupě ustoupit. I sebevíce výhodná cena za riziko spojené s koupí auta v exekuci nestojí. Výjimkou může být pouze situace, kdy má prodej auta v exekuci proběhnout s výslovným souhlasem exekutora a věřitele, který se exekucí snaží vymoci svůj dluh. V takovém případě poté kupující posílá peníze za auto přímo na účet exekutora, který je použije k pokrytí dluhu věřitele. Tyto případy však nejsou časté a kupující by o této skutečnosti musel být předem jasně a prokazatelně informován. 

Prověření libovolné osoby v registru exekucí je dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb. zpoplatněna. Získat informace o dlužnících zdarma tak není možné. Nicméně tento poplatek je minimální ve srovnání s problémy, kterým lze touto snadnou a rychlou formou kontroly předcházet.

Co dělat při koupi auta v exekuci

Pokud někdo nevědomě koupí auto v exekuci, možnosti, jak situaci řešit, jsou bohužel velmi limitované. Kupující může zkusit podat návrh na vyškrtnutí vozu z exekučního soupisu (tj. aby bylo vyloučeno z exekuce), případně následně i žalobu na vyloučení věci ze soupisu. Návrh je nutné podat do 30 dnů ode dne, kdy se kupující o zabavení automobilu dozvěděl, při zmeškání této lhůty ztrácí nárok. V obou případech musí nový majitel prokázat, že právě on je skutečně vlastníkem vozidla, což je ale - vzhledem k neplatnosti kupní smlouvy - poměrně složité. Zároveň exekutor, resp. věřitel obvykle nemají zájem na vyškrtnutí vozu, neboť se tím snižuje šance na splacení jejich pohledávky.

Další možností je žaloba prodávajícího pro bezdůvodné obohacení a domáhat se vrácení kupní ceny. Soud pravděpodobně jeho nárok potvrdí, nicméně jak už bylo zmíněno, dlužník s více exekucemi nebude schopen peníze kupujícímu vrátit. Pokud by kupující chtěl peníze vymáhat exekučně, jeho pohledávka bude uspokojena až po všech dříve zahájených exekucí, v horším případě nebude uspokojena vůbec.

Varovné signály při prodeji auta v exekuci. Na co si dát pozor?
Mezi varovné signály, že auto může být v exekuci, patří jednak nepřiměřeně až podezřele nízká cena, jednak až nezvyklá snaha majitele vyjít ve všem vstříc (například dojet za kupujícím i na větší vzdálenost) a uskutečnit prodej co nejdříve. V takovém případě bez prověření prodávajícího v registru exekucí na žádné nabídky nepřistupujte!

Exekuce a registr vozidel. Jak je to s přepisem při prodeji auta v exekuci?

Jakmile je na dlužníka zahájeno exekuční řízení, nesmí od té chvíle nakládat se svým majetkem - tedy ani prodat auto. Současně je dlužník zapsán do registru exekucí, v němž ho může i kdokoli dohledat, protože jde o veřejně dostupnou databázi. Oproti tomu do registru vozidel je přístup omezen, navíc informace o tom, že je auto postiženo exekucí, se do něj dostává, až když exekutor vydá příkaz postihující daný automobil. Pokud se tak stane, přepis auta na někoho jiného není možný.

Nicméně jsou známy případy, kdy exekutor informoval příslušné úřady o postižení auta exekucí - a v registru vozidel se tato informace přesto neobjevila. Vůz tak bylo možné zcela bez problému přepsat na nic netušícího nového majitele, který se o exekuci dozvěděl až výzvou exekutora k odevzdání auta. A to i přesto, že podepsal kupní smlouvu, zaplatil kupní cenu a přepis na něj jako nového majitele úředně proběhl. 

Při nákupu od autobazaru je riziko koupě auta v exekuci nižší

Nákup ojetého auta z prověřeného autobazaru bývá bezpečnější, neboť autobazar sám nejprve auto vykoupí od původního majitele a až poté ho jako nový majitel prodává dál. Původního majitele si přitom obvykle řádně prověří. I přesto je vhodné si v kupní smlouvě pohlídat, zda obsahuje garanci, že v případě právních problémů jako je exekuce vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu. Pro menší či méně známé autobazary pak platí to samé jako při koupi auto od individuálních prodávajících. Registr exekucí umožňuje pomocí IČO prověřit i firmy a u menších bazarových společností není kontrola před sjednáním dohody od věci. 

Dát si pozor je potřeba také u komisního prodeje, kdy autobazar prodej auta pouze zprostředkovává, nestává se jeho vlastníkem. V takovém případě ani neručí za jeho stav či vady. Zde je prověření majitele pomocí výpisu z registru exekucí žádoucí.

Jak se vyhnout koupi auta v exekuci - shrnutí
  • vyhněte se nákupu ojetin na inzeráty nebo od nedůvěryhodných prodejců
  • všímejte si varovných signálů jako je např. podezřele nízká cena
  • vždy předem prověřte prodávajícího v registru exekucí

Jedině tak můžete minimalizovat riziko, že nově zakoupené auto bude později zabaveno exekutorem.

Autor: jn