26.4.2022

Exekuční rejstřík: ověřená data od exekutorů

Exekuční rejstřík, jinak také registr či rejstřík exekucí, shromažďuje informace o všech aktuálně probíhajících exekučních řízeních. Tato databáze, spravovaná Exekutorskou komorou České republiky, je veřejná - na webu Exekuceinfo.cz tak do ní může nahlédnout a prověřit libovolnou osobu každý.

Pro kontrolu slouží tzv. výpis z rejstříku exekucí. K jeho získání není potřeba žádná registrace, zaručena je i anonymita - kontrolovaný subjekt se nikdy nedozví, zda či dokonce proč si ho někdo prověřoval. Důvodů, proč touto cestou snadno a rychle zjistit, zda někdo nemá exekuce, je přitom řada. 

Kdy exekuční rejstřík využít? Hlavní výhody a důvody ke kontrole

Výpis z rejstříku exekucí na vlastní osobu zajistí: 

 • přehled o svých dluzích,
 • jistotu bezdlužnosti,
 • eliminaci rizika nevědomé exekuce.

Kontrola jiných osob v rejstříku exekucí je vhodná pro potvrzení, že:

 • druhá strana je schopna plnit své závazky (např. platit nájem, za poskytnuté služby);
 • nájemník nemá exekuce a pronajímatel se tak nemusí obávat návštěvy exekutora a zabavení vybavení, které patří pronajímateli;
 • předmět koupě, zejména jde-li o dražší věc (auto, nemovitost), není součástí exekučního řízení a není zde riziko zabavení exekutorem;
 • obchodní partner je solventní a jednání s ním není rizikové.
Upozornění:
I v minulosti ztracené doklady totožnosti a následné zneužití osobních údajů nebo v mládí nezaplacená pokuta v MHD mohou vést k tomu, že se člověk stane dlužníkem bez vlastního vědomí. Do okamžiku, kdy se o probíhajícím exekučním řízení dozví, se dlužná částka může vyšplhat na desetitisíce. Pravidelná kontrola v exekučním rejstříku poskytne jistotu, že na vaše jméno nejsou vedeny žádné exekuce.

Jak získat výpis z rejstříku exekucí

Pro získání výpisu jsou potřeba pouze základní identifikační údaje, které jsou dohledatelné ve veřejně přístupných rejstřících - živnostenském nebo obchodním. Pro lustraci fyzické osoby formulář vyžaduje zadání jména, příjmení a data narození, příp. rodného čísla, u firem je klíčovým prvkem IČO. Výsledek kontroly, tedy výpis z exekučního rejstříku, je ihned zasílán na e-mail a prokáže, zda má kontrolovaná osoba v příslušném registru nějaké exekuce.

Exekuční rejstřík - náhled na formulář
Náhled formuláře pro získání výpisu z rejstříku exekucí

Co vše rejstřík exekucí obsahuje? Především dlužnou částku

Informace do exekučního rejstříku vkládají přímo exekutoři, což zaručuje jejich ověřenost a aktuálnost k datu zápisu (příp. datu aktualizace již existující exekuce). Jejich rozsah se ale už může lišit. Mezi základní údaje, které výpis z exekučního rejstříku uvádí vždy, patří počet aktuálně probíhajících exekučních řízení, datum nařízení exekuce a přidělená spisová značka. Ta je jednoznačnou identifikací každého záznamu a je tak zcela nezbytná pro všechny procesy, které s exekucí nějak souvisí. Detail exekuce obvykle obsahuje výši dlužné částky k datu zápisu, jméno exekutora, příslušného soudu a exekutorského úřadu. 

Výmaz exekuce z rejstříku potvrdí kontrolní výpis

Po ukončení exekučního řízení dochází obvykle do 15 dnů k výmazu z exekučního rejstříku, záznam o exekuci už tak v ideálním případě není dále dohledatelný. Nicméně s ohledem na to, že tento proces není automatický a za výmaz zodpovídá exekutor, je vhodné si tuto skutečnost raději potvrdit. Pro kontrolní výpis z rejstříku exekucí je určen tento formulář, postup jeho získání je zcela totožný jako při ověřování, zda někdo má dluhy.

Exekuční rejstřík zdarma? Pozor na podvody

Možnost nahlédnout do exekučního rejstříku a prověřit dluhy libovolné osoby má primárně napomáhat k transparentnosti vzájemných vztahů a přehledu o vlastních závazcích. Poskytování těchto informací se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb. a dle této vyhlášky kontrolu exekuce rejstřík umožňuje vždy a pouze za poplatek. Pokud tedy nějaký subjekt nabízí tuto službu zdarma, obvykle jde pouze o snahu vylákat osobní údaje od uživatelů, navíc výměnou za výpis nulové hodnoty. Využíváním informací výhradně z ověřeného zdroje je toto riziko zneužití citlivých dat vyloučeno.


Shrnutí článku:

 • Exekuční rejstřík poskytuje přehled všech aktuálních exekučních řízení.
 • Oficiální údaje z rejstříku exekucí lze získat na Exekuceinfo.cz.
 • Skrze výpis z rejstříku exekucí, resp. registru exekucí je možné prověřit libovolnou osobu. 
 • Žádný exekuční rejstřík zdarma neexistuje, na základě vyhlášky jsou informace poskytovány pouze za poplatek.
   
Autor: jn