10.5.2022

Přehled exekucí: jak zjistit exekuce podle jména nebo čísla?

Mít přehled o dluzích je základním předpokladem pro jejich řešení. Zároveň přibývá situací, kdy se lidé stanou dlužníky nevědomky, a o existenci exekuce na jejich jméno se dozví až např. při neschválení půjčky, v horším případě při samotném výkonu exekuce. Dlužná částka se přitom ze sta korun může vyšplhat na desetitisíce. Jak těmto situacím předcházet a kde přehled exekucí získat?

Přehled exekucí s ověřenými daty z oficiální exekutorské databáze

K evidenci exekucí slouží v České republice centrální evidence exekucí. Tato databáze je veřejnosti přístupná, nahlédnout do ní lze online na webu Exekuceinfo.cz. Výpisem z registru exekucí (jiné označení pro evidenci) je přitom možné nejen zjistit, zda je libovolná osoba zatížena exekucemi, ale zároveň poskytne i přehled exekucí včetně data jejich nařízení a spisové značky, která slouží pro jednoznačnou identifikaci každé exekuce. Detail exekučních záznamů obsahuje obvykle informaci o dlužné částce, kontakt na exekutora, příslušný soud, exekutorský úřad, příp. i další doplňující položky. Data jsou do databáze vkládány přímo exekutory, což je zárukou jejich ověřenosti a aktuálnosti k okamžiku zápisu.

Víte, že...
V České republice se potýká s exekucemi na 700 tisíc dlužníků, na konci roku 2021 bylo evidováno 4,42 mil. exekucí. Na jednoho člověka tak připadá v průměru 6,4 exekučních řízení. Zároveň 65 % má minimálně 3 exekuce.

Exekuce podle jména nebo exekuce podle rodného čísla - jaké údaje jsou pro přehled exekucí potřeba

Výpis z registru exekucí může získat každý, a to na libovolnou osobu. Databáze je přístupná 24/7, není třeba žádné registrace, ověření totožnosti ani plná moc kontrolované osoby. Celý proces je navíc anonymní, prověřovaná osoba se tak nikdy nedozví, zda a proč ji někdo lustroval. Nezbytné jsou přitom pouze základní, běžně dostupné údaje o prověřovaném subjektu, které je případně možné dohledat i v živnostenském či obchodním rejstříku. 

V registru exekucí lze vyhledávat:

U fyzických osob
exekuce podle jména a data narození
nebo exekuce podle rodného čísla

V případě firem
exekuce podle identifikačního čísla (IČO)

Jak zjistit exekuci podle čísla

Co dělat, když:
1. neznáte rodné číslo ani datum narození
Rodné číslo bohužel nikde oficiálně evidováno není, nicméně pokud znáte jméno, příjmení a víte, že daná osoba podniká, je možné zjistit alespoň datum narození přes IČO v živnostenském rejstříku, příp. i pouze podle celého jména - nicméně poté je nutné znát adresu pro identifikaci správné osoby. 

2. neznáte IČO firmy
Podobně jako u fyzických osob i zde je údaj dohledatelný ve veřejném rejstříku, v tomto případě obchodním. Nicméně většina firem jej uvádí např. i na svých webových stránkách, jde tedy o snadno dostupný údaj.

Nejčastější důvody pro přehled exekucí. Kdy je důležitý?

Nejčastějším důvodem pro výpis z registru exekucí je kontrola vlastní osoby. Jednak pro již zmíněný přehled exekucí, jednak může výpis sloužit i jako potvrzení bezdlužnosti, tj. že u dané osoby nejsou v evidenci vedeny žádné záznamy o exekuci. Případy, kdy se člověk stane dlužníkem bez svého vědomí (např. vlivem nezaplacené pokuty v MHD, zneužitím osobních údajů při ztrátě dokladů apod.), totiž nejsou ojedinělé, a právě výpis z registru je snadným způsobem, jak toto riziko minimalizovat.

Prověření v registru exekucí by mělo též předcházet navázání jakéhokoli smluvního či obecně právního vztahu - ať už jde o nového nájemníka, obchodního partnera nebo koupi automobilu. Výpisem lze snadno a rychle zjistit, zda se druhá strana nepotýká s problémy se solventností a je schopna dostát svým závazkům. Případné exekuce by totiž mohly mít dopad i na vaši osobu.

Kontrola má využití i v osobních vztazích, pokud jeden z partnerů není zcela transparentní ohledně svých závazků z minulosti. Přehled exekucí lze získat zcela anonymně, vzájemná důvěra tedy tímto krokem není narušena.

V neposlední řadě je výpis využitelný i jako potvrzení, že po skončení exekučního řízení došlo exekutorem k řádnému výmazu záznamu z evidence exekucí. V evidenci exekucí jsou totiž vedena pouze aktuálně probíhající exekuční řízení, přibližně do 15 dnů po jejich ukončení by již v evidenci neměla být dohledatelná. Pokud exekutor dostál své povinnosti, v přehledu exekucí se tato exekuce nezobrazí. 

Lze vyhledat exekuce podle jména zdarma?

Ačkoli je evidence exekucí veřejně dostupnou databází, zjistit exekuce podle jména zdarma a stejně tak vyhledání exekuce podle čísla - ať už rodného nebo IČO - možné není. Poskytování informací z evidence se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb., dle které je vždy a pouze za poplatek. Nabízí-li nějaký subjekt přehled exekucí zdarma, s největší pravděpodobností jde o podvodné jednání za účelem získání a přeprodeje osobních údajů.

Přehled exekucí z registru jako nejdostupnější zdroj ověřených informací

Přehled exekucí z centrální evidence exekucí zahrnuje pouze aktuálně probíhající exekuce nařízené podle exekučního řádu. Neobjeví se tak v něm jednak exekuce již vyřešené, jednak údaje o exekucích vedených orgány státní správy a samosprávy, soudy, finančními orgány nebo zdravotními pojišťovnami. S ohledem na to, že v současné době neexistuje v České republice žádná jednotná (centrální) databáze, která by shromažďovala informace o dluzích vůči všem subjektům, pro úplný přehled o veškerých závazcích by tedy bylo nezbytné obratit se na jmenované instituce jednotlivě. Proces získání dat od nich však bývá obvykle komplikovaný, spojen s řadou administrativních procesů, navíc často limitován možností kontroly pouze vlastní osoby. Oproti tomu přehled exekucí z registru exekucí (tj. jinými slovy výpis z registru exekucí) představuje snadný způsob, jak prověřit kohokoli, navíc online a bez registrace.

Upozornění:
Pokud se nějaký web vydává za centrální registr dlužníků, tedy slibující souhrnný přehled exekucí ze všech institucí, jde o podvodné jednání a využití takové služby je spojeno s rizikem zneužití osobních údajů či jejich přeprodej třetím stranám.

Shrnutí článku:

  • Přehled exekucí je dostupný ve formě výpisu z registru exekucí na Exekuceinfo.cz
  • Registr umožňuje vyhledat exekuce podle jména a data narození, exekuce podle rodného čísla nebo u firem dle IČO.
  • Výpis je dle vyhlášky vždy zpoplatněn, zjistit exekuce podle jména zdarma není možné.
  • Přehled exekucí lze získat pro libovolnou osobu, online, bez registrace a k dispozici je ihned po připsání platby.
Autor: jn