14.11.2022

Přehled exekucí: jak zjistit exekuce podle jména nebo čísla?

Mít přehled o dluzích je základním předpokladem pro jejich řešení. Zároveň přibývá situací, kdy se lidé stanou dlužníky nevědomky, a o existenci exekuce na jejich jméno se dozví až např. při neschválení půjčky, v horším případě při samotném výkonu exekuce. Dlužná částka se přitom ze sta korun může vyšplhat na desetitisíce. Jak těmto situacím předcházet a kde přehled exekucí získat?

Přehled exekucí s ověřenými daty z oficiální exekutorské databáze

K evidenci exekucí slouží v České republice centrální evidence exekucí. Tato databáze je veřejnosti přístupná, nahlédnout do ní lze online na webu Exekuceinfo.cz. Výpisem z registru exekucí (jiné označení pro evidenci) je přitom možné nejen zjistit, zda je libovolná osoba zatížena exekucemi, ale zároveň poskytne i přehled exekucí včetně data jejich nařízení a spisové značky, která slouží pro jednoznačnou identifikaci každé exekuce. Detail exekučních záznamů obsahuje obvykle informaci o dlužné částce, kontakt na exekutora, příslušný soud, exekutorský úřad, příp. i další doplňující položky. Data jsou do databáze vkládány přímo exekutory, což je zárukou jejich ověřenosti a aktuálnosti k okamžiku zápisu.

Víte, že...
V České republice se potýká s exekucemi na 700 tisíc dlužníků, na konci roku 2021 bylo evidováno 4,42 mil. exekucí. Na jednoho člověka tak připadá v průměru 6,4 exekučních řízení. Zároveň 65 % má minimálně 3 exekuce.

Exekuce podle jména nebo exekuce podle rodného čísla - jaké údaje jsou pro přehled exekucí potřeba

Výpis z registru exekucí může získat každý, a to na libovolnou osobu. Databáze je přístupná 24/7, není třeba žádné registrace, ověření totožnosti ani plná moc kontrolované osoby. Celý proces je navíc anonymní, prověřovaná osoba se tak nikdy nedozví, zda a proč ji někdo lustroval. Nezbytné jsou přitom pouze základní, běžně dostupné údaje o prověřovaném subjektu, které je případně možné dohledat i v živnostenském či obchodním rejstříku. 

V registru exekucí lze vyhledávat:


1. fyzické osoby:
exekuce podle jména a data narození
NEBO exekuce podle rodného čísla

2. firmy:
exekuce podle identifikačního čísla (IČO)


Co dělat, když...

1. neznáte rodné číslo ani datum narození
Rodné číslo bohužel nikde oficiálně evidováno není, nicméně pokud znáte jméno, příjmení a víte, že daná osoba podniká, je možné zjistit alespoň datum narození přes IČO v živnostenském rejstříku, příp. i pouze podle celého jména - nicméně poté je nutné znát adresu pro identifikaci správné osoby.

2. neznáte IČO firmy
Podobně jako u fyzických osob i zde je údaj dohledatelný ve veřejném rejstříku, v tomto případě obchodním. Nicméně většina firem jej uvádí např. i na svých webových stránkách, jde tedy o snadno dostupný údaj.

Jak zjistit exekuci podle čísla

Každá exekuce má přiřazenou spisovou značku, jinak též číslo exekuce, která je pro jednotlivé záznamy unikátní. Vyhledávání exekuce podle tohoto čísla ale není vhodné, neboť výsledkem je pak zobrazení pouze této konkrétní exekuce s datem nařízení, žádné další informace nejsou k dispozici. Pokud by tak dlužník měl více exekucí, není možné je touto cestou odhalit. Oproti tomu vyhledání v registru exekucí dle výše uvedených kritérií (celé jméno, datum narození / rodné číslo, IČO) poskytne úplný přehled o všech aktuálních exekucích, a navíc za stejnou cenu. Více informací vč. porovnání způsobů vyhledávání exekuce je k dispozici v samostatném článku ZDE.

Nejčastější důvody pro přehled exekucí. Kdy je důležitý?

Nejčastějším důvodem pro výpis z registru exekucí je kontrola vlastní osoby. Jednak pro již zmíněný přehled exekucí, jednak může výpis sloužit i jako potvrzení bezdlužnosti, tj. že u dané osoby nejsou v evidenci vedeny žádné záznamy o exekuci. Případy, kdy se člověk stane dlužníkem bez svého vědomí (např. vlivem nezaplacené pokuty v MHD, zneužitím osobních údajů při ztrátě dokladů apod.), totiž nejsou ojedinělé, a právě výpis z registru je snadným způsobem, jak toto riziko minimalizovat.

Prověření v registru exekucí by mělo též předcházet navázání jakéhokoli smluvního či obecně právního vztahu - ať už jde o nového nájemníka, obchodního partnera nebo koupi automobilu. Výpisem lze snadno a rychle zjistit, zda se druhá strana nepotýká s problémy se solventností a je schopna dostát svým závazkům. Případné exekuce by totiž mohly mít dopad i na vaši osobu.

Kontrola má využití i v osobních vztazích, pokud jeden z partnerů není zcela transparentní ohledně svých závazků z minulosti. Přehled exekucí lze získat zcela anonymně, vzájemná důvěra tedy tímto krokem není narušena.

V neposlední řadě je výpis využitelný i jako potvrzení, že po skončení exekučního řízení došlo exekutorem k řádnému výmazu záznamu z evidence exekucí. V evidenci exekucí jsou totiž vedena pouze aktuálně probíhající exekuční řízení, přibližně do 15 dnů po jejich ukončení by již v evidenci neměla být dohledatelná. Pokud exekutor dostál své povinnosti, v přehledu exekucí se tato exekuce nezobrazí. 

Lze vyhledat exekuce podle jména zdarma?

Ačkoli je evidence exekucí veřejně dostupnou databází, zjistit exekuce podle jména zdarma a stejně tak vyhledání exekuce podle čísla - ať už rodného nebo IČO - možné není. Poskytování informací z evidence se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb., dle které je vždy a pouze za poplatek. Nabízí-li nějaký subjekt přehled exekucí zdarma, s největší pravděpodobností jde o podvodné jednání za účelem získání a přeprodeje osobních údajů.

Přehled exekucí z registru jako nejdostupnější zdroj ověřených informací

Přehled exekucí z centrální evidence exekucí zahrnuje pouze aktuálně probíhající exekuce nařízené podle exekučního řádu. Neobjeví se tak v něm jednak exekuce již vyřešené, jednak údaje o exekucích vedených orgány státní správy a samosprávy, soudy, finančními orgány nebo zdravotními pojišťovnami. S ohledem na to, že v současné době neexistuje v České republice žádná jednotná (centrální) databáze, která by shromažďovala informace o dluzích vůči všem subjektům, pro úplný přehled o veškerých závazcích by tedy bylo nezbytné obratit se na jmenované instituce jednotlivě. Proces získání dat od nich však bývá obvykle komplikovaný, spojen s řadou administrativních procesů, navíc často limitován možností kontroly pouze vlastní osoby. Oproti tomu přehled exekucí z registru exekucí (tj. jinými slovy výpis z registru exekucí) představuje snadný způsob, jak prověřit kohokoli, navíc online a bez registrace.

Upozornění:
Pokud se nějaký web vydává za centrální registr dlužníků, tedy slibující souhrnný přehled exekucí ze všech institucí, jde o podvodné jednání a využití takové služby je spojeno s rizikem zneužití osobních údajů či jejich přeprodej třetím stranám.

Shrnutí článku:

  • Přehled exekucí je dostupný ve formě výpisu z registru exekucí na Exekuceinfo.cz
  • Registr umožňuje vyhledat exekuce podle jména a data narození, exekuce podle rodného čísla nebo u firem dle IČO.
  • Výpis je dle vyhlášky vždy zpoplatněn, zjistit exekuce podle jména zdarma není možné.
  • Přehled exekucí lze získat pro libovolnou osobu, online, bez registrace a k dispozici je ihned po připsání platby.
Autor: jn