Milostivé léto na exekuce - podrobný průvodce

Obecné informace o akci Milostivé léto

Milostivé léto je jednorázová možnost pro dlužníky, jak mohou snadněji splatit své dluhy vůči státu a dalším veřejnoprávním subjektům. Jedná se o bezprecedentní odpuštění poplatků, které tu v takovém rozsahu ještě nebylo. Je součástí nově schváleného balíku exekučních změn a má pomoci dlužníkům splatit jejich exekuční závazky. Akce je zaměřena převážně na osoby, kterým během exekučního řízení nekontrolovatelně narostl dluh. Z důvodu nepřiměřených úroků se mnohým původní vymáhaná částka zněkolikanásobila, a právě proti tomuto nárůstu je akce Milostivé léto zaměřena.

Jak Milostivé léto funguje?

Pokud dlužník v období od 28.10.2021 do 28.1.2022 uhradí svůj původní dluh (jistinu) plus poplatek 908 Kč, budou mu odpuštěny všechny úroky a penále, které se během exekučního řízení nashromáždily. To mohou v některých případech být i desítky tisíc korun. Pro dlužníky se tak jedná o naprosto jedinečnou a unikátní možnost ukončit dlouhotrvající exekuce, kde jsou často náklady vzniklé až během řízení mnohem vyšší, než původní dluh.

Jaké jsou podmínky Milostivého léta?

Jedná se o jednorázovou událost s pevnou dobou platnosti, která byla stanovena na tři měsíce. Jak již bylo zmíněno, začátek akce je 28. října 2021 a konec tak vychází na 28. leden 2022. Možnost doplacení bez úroků a sankcí se bohužel nevztahuje na všechny aktuálně probíhající exekuce a pro využití Milostivého léta jsou nutné následující podmínky:

 • Oprávněným (ten komu dlužíte) musí být veřejnoprávní subjekt
 • Exekuce je vedena soudním exekutorem (neplatí na daňové a správní exekuce)
 • Dlužník nesmí být v insolvenci

Co jsou veřejnoprávní subjekty?

V případě Milostivého léta se za veřejnoprávní subjekt považuje zejména:

 • Česká republika
 • Územní samosprávný celek
 • Státní příspěvková organizace nebo státní fond
 • Veřejná vysoká škola
 • Státní podnik
 • Zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize
 • Právnická osoba, v níž má stát většinovou majetkovou účast

Příkladem veřejnoprávního subjektu jsou např. Dopravní podniky, obce, státní nemocnice, zdravotní pojišťovny, ČEZ atd.

Jak postupovat krok za krokem

 1. Získat kompletní výpis exekucí

  Pokud dlužník nemá o svých závazcích 100% přehled, je možné snadno udělat výpis exekucí na stránkách exekuceinfo.cz

 2. Určit, na jaké exekuce lze Milostivé léto využít

  Pokud si dlužník není jistý, na jaké případy lze akci využít, je pro ověření vhodné kontaktovat přímo příslušné exekutory. Kontaktní údaje lze získat v detailu jednotlivých exekucí opět na webu exekuceinfo.cz

 3. Získání platebních údajů a uhrazení dlužné částky

  Od exekutora je nezbytné získat informace, jak a kam platbu zaslat. Při úhradě je pak nutné přímo k platbě uvést, že se jedná o využití institutu Milostivého léta podle zákona 286/2021 Sb.

Dlužnou částku plus poplatek 908 Kč (750 Kč + DPH) je možné uhradit pouze v období od 28.10.2021 do 28.1.2022. Dřívější platby budou pravděpodobně použity na úhradu obsluhy řízení a nikoliv na samotný dluh!

Příklady, kdy lze akci využít

Mezi nejčastější exekuční dluhy, na které lze velmi pravděpodobně Milostivé léto využít, patří například nezaplacená pokuta v MHD. Pokud nebyla řešena včas, časem se dostala až do exekučního řízení a z dluhu v řádu stokorun se po letech často stala částka ve výši desítek tisíc korun.

Dalším typickým příkladem je exekuce vzniklá z nezaplacení platby za odvoz komunálního odpadu, za rozhlasové a televizní poplatky, nebo neuhrazení nájmu při využívání obecního bytu.

Milostivé léto je opravdu unikátní příležitostí, kterou zákonodárci dávají statisícům lidí šanci vyřešit jejich dluh vůči subjektům veřejné správy, a poté se vrátit do běžného života nezatíženého exekucemi. Velmi pravděpodobně se podobná možnost již nebude opakovat a měl by jí tak využít opravdu každý, na kterého jsou vedeny exekuce splňující podmínky této akce.