Vláda schválila zopakování Milostivého léta, a to od 1. září 2022

Chcete být informováni, jakmile budou oznámeny přesné podmínky pro využití této oddlužovací akce?


Důležité:

Využili jste akce Milostivé léto 2021? Zkontrolujte si ZDE, jestli skutečně došlo ke smazání uhrazené exekuce z registru.

Chcete mít přehled o svých aktuálních exekucích nebo ověřit bezdlužnost? Výpis z registru exekucí získáte ZDE.

Aktualizace: 19.5.2022

Milostivé léto - šance, jak se zbavit exekucí

Kompletní návod krok za krokem

Aktualizace článku 19.5.2022

Vláda dne 18. května 2022 schválila návrh zákona, který umožní zopakování oddlužovací akce Milostivé léto. Při splnění určitých kritérií tak bude moci část dlužníků splatit exekuce bez úroků, a to od 1. září opět po dobu 3 měsíců. Dle vyjádření vlády jde o poslední možnost, jak se za výhodných podmínek vypořádat s dluhy. Návrh by nyní měla posuzovat Sněmovna.

Aktualizace článku 26.4.2022

Dle dosavadních informací by se Milostivé léto mělo letos opakovat od září do listopadu 2022, opět tedy po dobu 3 měsíců. Oddlužovací akce by se měla vztahovat pouze na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 a opět se bude týkat pouze veřejnoprávních dluhů. Podmínky pro využití by přitom měly zůstat obdobné jako při prvním kole, nicméně lze očekávat minimálně úpravu ve výši poplatku pro exekutora (z předchozích 750 Kč na 1500 Kč + DPH). Změny by mělo doznat i označení akce, a to nově Babí léto. Návrh novely exekučního řádu se nyní nachází v připomínkovém řízení, o dalším vývoji budeme informovat.

Aktualizace článku 5.1.2022

Akce Milostivé léto končí již 28.1.2022. K tomuto dni musí být částka skutečně připsána na účet exekutora (nestačí pouze odeslání platby), případně uhrazena v hotovosti. Pokud bude dluh uhrazen po 28.1.2022, nelze již akce využít. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme s řešením a úhradou dluhu neotálet a exekutora kontaktovat co nejdříve.

Aktualizace článku 2.12.2021

Přibývá exekucí, které lze v rámci milostivého léta uhradit. Kromě veřejnoprávních subjektů, se přidávají i některé soukromé společnosti, přestože jim to zákon nepřikazuje. Jedná se zejména o banky, které nabízejí svým klientům splacení exekucí za zvýhodněných podmínek. Ty jsou ale rozdílné od těch oficiálních a jednotlivé banky si je vytvářejí samostatně. Pro úhradu dluhu vůči bance v rámci Milostivého léta je tak nutné nejdříve kontaktovat příslušný bankovní dům a zjistit konkrétní podmínky a postup.

K akci se již připojila například KB, Česká Spořitelna, Airbank, Moneta atd. Obvykle se přidávají také úvěrové společnosti ze stejné finanční skupiny jako je banka. Dluhy lze tedy za výhodnějších podmínek splatit i u společností jako je Home Credit, ESSOX a další.

V České republice jsou v exekuci stovky tisíc lidí. Mnoho z nich je exekucí zatížených dlouhé roky a nejrůznější pokuty a penále jim za tu dobu zvýšily celkovou vymáhanou sumu až na násobky původních částek. Přesně pro tyto případy je nyní vyhlášena unikátní akce s názvem Milostivé léto, která umožňuje dlužníkům ukončit exekuční řízení pouhým zaplacením původní vymáhané částky plus poplatku exekutorovi ve výši 907,50 Kč včetně DPH. Odpouští se tak úroky a penále, což mohou být při dlouhotrvajících exekucích vysoké částky.

Akce neprobíhá automaticky a dlužníka o této možnosti splacení nebude nikdo napřímo informovat. Je tak nutný proaktivní přístup a snaha řešit svou aktuální dluhovou situaci. Dále není možné ukončit tímto způsobem všechny exekuční řízení, ale pouze ty, které splňují stanovené podmínky.

Podmínky akce Milostivé léto 2021

Milostivé léto je vyhlášeno na tři měsíce od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a kdykoliv během této doby je možné svou exekuci doplatit. Platí pouze pro exekuce, které byly zahájeny před spuštěním akce, tedy před datem 28.10.2021. Další podmínkou je, že věřitelem (ten, komu se dluží) musí být veřejnoprávní subjekt.

Za veřejnoprávní subjekt je považován stát a územní samosprávný celek (kraj, obec). Dále pak každý podnik a právnická osoba, ve které má stát nebo obec majetkovou účast.

Příklady veřejnoprávních subjektů a nejčastějších situací, kdy vznikají pohledávky
 • Obec - nájemné v městských bytech, platby za svoz odpadu atd.
 • Česká televize, Český rozhlas - koncesionářské poplatky
 • Zdravotní pojišťovna - neuhrazené pojištění
 • Dopravní podniky - pokuty za jízdu načerno
 • ČEZ - účty za elektřinu, plyn atd.
 • Veřejná vysoká škola - poplatek za prodloužené studium

Jak tedy z textu vyplývá, například exekuci vzniklou z dluhu vůči společnosti ČEZ lze v akci uhradit, protože se jedná o podnik s majetkovou účastí státu. Naopak exekuce od jiného dodavatele elektřiny (např. Innogy) zaplatit v rámci akce nelze, protože se jedná o soukromou společnost. Zda je v konkrétní společnosti akcionářem stát nebo obec, lze zjistit na stránkách Justice.cz.

Dobrovolně zapojené společnosti

Aktualizováno k 2.12.2021 - seznam nemusí být kompletní.

 • Air Bank
 • Komerční banka
 • Modrá pyramida
 • Česká spořitelna
 • Buřinka
 • Essox
 • Moneta Money Bank
 • Home Credit
Co musí dlužník splňovat

Dlužník musí být fyzická osoba. Na právnické osoby se akce nevztahuje. Dlužník se nesmí nacházet v insolvenčním řízení a zároveň musí být exekuce vyřizována soudním exekutorem. To znamená, že do akce tak nespadají dluhy, které napřímo vymáhá například celní nebo daňová správa.

Jak postupovat krok za krokem

1. Mít přehled o závazcích a kontakty na exekutory

Pro využití akce je nutné mít kontakt na exekutory a ideálně také přehled o exekucích, které jsou na dlužníka vedeny. Tyto informace naleznete u výpisu, který si můžete nechat online zpracovat na webu www.exekuceinfo.cz.

2. Kontaktování exekutora

Je nutné kontaktovat každého exekutora spravujícího exekuci, která má být v rámci Milostivého léta uhrazena, a požádat jej o následující: aktuální vyčíslení hodnoty všech nesplacených jistin u zjištěných exekucí a zároveň o sdělení informace, zda neeviduje ještě další exekuce, které jsou u něj na dlužníka vedeny a mohly by být v rámci akce uhrazeny. Kontakt by měl být proveden oficiální cestou, tzn. dopisem, nebo datovou schránkou.

2.1. Co dělat, pokud exekutor nekomunikuje
 • Ujistit se, že exekutor byl kontaktován oficiální cestou (doporučeným dopisem, nebo datovou schránkou), a že žádost byla exekutorovi doručena.
 • Pokud byla žádost exekutorovi doručena, zkusit její vyřízení zaurgovat. Ideálně stejným způsobem, jakým byla zaslána původní žádost. Případně i telefonicky, nebo emailem.
 • Pokud byla žádost exekutorovi doručena a ani po urgenci a uplynutí přiměřené doby jí nebylo vyhověno, je možné podat podnět či stížnost u Exekutorské komory České republiky.
 • Pokud se ani přesto nedozvíte výši dlužné jistiny, je krajní možností jí zkusit zjistit přímo u svého věřitele (ten komu dlužíte). A následně provést úhradu nesplacené jistiny a poplatku ve výši 907,50 Kč (750 Kč + DPH) na účet exekutora. Do poznámky k platbě doporučujeme uvést "Úhrada jistiny + poplatku Milostivé léto"
3. Uhrazení dluhu

Úroky a penále se ruší, ale stále je nutné zaplatit nesplacenou jistinu vyčíslenou od exekutora, plus poplatek ve výši 907,50 Kč (750 Kč + DPH). Dlužník od exekutora obdrží jak seznam jistin + poplatky, tak platební údaje. Zároveň se doporučuje do popisu platby uvést např. "Úhrada jistiny + poplatku Milostivé léto". O splacení dluhu je vhodné exekutora kromě popisu u platby informovat i oficiální cestou, tedy dopisem, nebo zprávou přes datovou schránku.

 • Pokud ke dni nabytí účinnosti zákona byla vymožena nejméně celá vymáhaná jistina, pak stačí uhradit poplatek 907,50 Kč (750,- Kč + DPH).
 • Je-li exekuce vedena už jen pro část jistiny, může dlužník doplatit pouze nezaplacenou jistinu a poplatek 907,50 Kč (750,- Kč + DPH).
 • Je li exekuce vedena pouze pro příslušenství, má se za to, že celá jistina byla vymožena a dlužník může doplatit pouze poplatek 907,50 Kč (750,- Kč + DPH).
4. Kontrolní výpis v registru exekucí

Po vydání usnesení o zastavení exekuce má exekutor povinnost zápis o exekuci z registru odmazat. Pokud je exekuce i po měsíci od zaplacení v novém výpisu ze stránek www.exekuceinfo.cz stále viditelná, je nutné opět kontaktovat exekutora a požadovat nápravu.