20.5.2022

Seznam dlužníků v exekuci: Jak si někoho prověřit?

V České republice je dlouhodobě na tři čtvrtě milionu lidí zatíženo dluhy a exekucemi, s ohledem na aktuální situaci lze očekávat další nárůst. Do problémů je přitom možné se dostat i nevědomky - ať už absencí přehledu o vlastních závazcích nebo navázáním právního vztahu s osobu, jež se sama potýká s exekucemi. Seznam dlužníků může pomoci těmto situacím předcházet. Kde ho získat?

Seznam dlužníků vs. registr exekucí: je v nich nějaký rozdíl?

Je-li úhrada dluhu v prodlení delší dobu, může se dostat do exekuční databáze spravované Exekutorskou komorou ČR. Z toho důvodu se pro vyhledání informací o dlužnících využívá registr exekucí, který je dostupný na Exekuceinfo.cz. Jinak řečeno jde o dva pojmy označující totéž, neboť v obou případech - u seznamu dlužníků i registru exekucí - je využíván stejný zdroj dat - evidence exekucí. Podstatné je, že jde o registr veřejný, prověřit v něm dlužníky a zjistit dluhy / exekuce tedy může kdokoliv, a to formou výpisu z registru exekucí

Seznam dlužníků: exekuce potvrdí výpis z registru exekucí

V registru exekucí jsou vedena pouze probíhající exekuční řízení. Pokud má kontrolovaný subjekt v daný okamžik nějaké exekuce, seznam dlužníků (resp. výpis z něj, tedy výpis z registru exekucí) potvrdí jejich počet a datum nařízení vč. spisové značky, pod kterým je exekuce na úřadě vedena. V detailu exekuce bývá navíc součástí informace o dlužné částce, kontakt na exekutora, příslušný soud, exekutorský úřad, popř. jiné, exekutorem zadané údaje. Vzhledem k tomu, že exekuční databázi, z níž jsou informace čerpány, provozuje přímo Exekutorská komora, seznam dlužníků je zdrojem ověřených a k okamžiku zápisu aktuálních dat

Jak na seznam dlužníků v exekuci ve 3 krocích

 1. Vyhledání subjektu přes tento formulář
  U fyzické osoby je třeba znát jméno, příjmení a datum narození, nebo rodné číslo, u právnické osoby (firem) IČO.
   
 2. Úhrada poplatku
  Poskytování informací o dlužnících se řídí vyhláškou č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, dle které je vždy zpoplatněno. Platba probíhá přes zabezpečenou platební bránu.
   
 3. Výpis z registru exekucí
  Výsledek kontroly v seznamu dlužníků, tedy výpis z registru exekucí, je po obdržení platby ihned k dispozici, v podobě odkazu též zaslán na e-mail.

 

Upozornění:
Lze se setkat se subjekty nabízejícími nahlédnutí do seznamu dlužníků zdarma. S ohledem na poplatek za výpis daný vyhláškou Ministerstva spravedlnosti je využití takové služby rizikové a důrazně před ním varujeme, neboť může jít o nekalé jednání s úmyslem získat od uživatelů osobní údaje a ty dále přeprodat třetím stranám.

Které exekuce seznam dlužníků zahrnuje a jak je to s výmazem

Exekuční databáze zahrnuje pouze aktuální exekuční řízení nařízená podle exekučního řádu. S úhradou celého dluhu exekuce končí a do 15 dnů by mělo dojít k výmazu z evidence, jinak řečeno v seznamu dlužníků by se příslušné závazky tohoto subjektu již neměly zobrazovat. Opomenutí této povinnosti exekutorem však nelze zcela vyloučit, jako prevenci lze proto doporučit kontrolní výpis

Dluhy, exekuce, insolvence… Proč si předem zjistit, zda někdo není v seznamu dlužníků?

Nejčastějším důvodem pro využití seznamu dlužníků bývá kontrola vlastní osoby, kdy pravidelný výpis z registru exekucí zajistí přehled o vlastních závazcích, případně potvrdí bezdlužnost, tedy neexistenci nějakých nevědomých exekucí. Případů, kdy se lidé dostali bez vlastního vědomí do problémů s dluhy, totiž znatelně přibývá.
Díky možnosti vyhledávat v seznamu dlužníků prakticky bez omezení lze prověření touto cestou doporučit i ve všech situacích spojených s navázáním nového právního vztahu. Tím může být například nájemní smlouva, kupní smlouva, obchodní vztah nebo i ten partnerský. Pokud by totiž druhá strana byla zatížena exekucemi, kromě “pouhého” neplacení nájmu nebo za využité služby může exekuce postihnout i majetek pronajímatele, předmět koupě, společné jmění manželů, u obchodních partnerů je rizikem povinnost daňového ručení. 

Kontrolou v seznamu dlužníků, tedy výpisem z registru exekucí, lze snadno předem získat určitou představu o spolehlivosti druhé strany co do schopnosti plnit své závazky a vyvarovat se tak těchto nepříjemných situací.
 

Shrnutí článku

 • Seznam dlužníků je jiné označení pro evidenci či registr exekucí, ve kterém jsou evidována všechna právě probíhající exekuční řízení.
 • Vyhledávat v evidenci a zkontrolovat tak dluhy/exekuce libovolné osoby je možné na Exekuceinfo.cz.
 • Exekuce v seznamu dlužníků nejsou evidovány na neomezenou dobu, po ukončení exekučního řízení dochází k výmazu záznamu a kontrolovaný subjekt již v seznamu dlužníků není dohledatelný.
 • Dle vyhlášky je poskytování informací z evidence zpoplatněno.
   
Autor: jn