29.5.2023

Jak zjistit, zda je někdo v exekuci?

V České republice přesahuje celkový počet exekucí 4 miliony, evidováno je na 670 tisíc dlužníků. Zároveň výrazně přibývá situací, kdy lidé o vlastních závazcích ani netuší. Přitom mít přehled o všech svých dluzích by mělo být prioritou pro každého, kdo se nejen už aktuálně s nějakými dluhy potýká, ale chce jim též předcházet. Kde tedy potřebné informace získat?

Jak zjistit dluhy, existuje nějaká centrální evidence?

Získat ucelený přehled o dluzích komplikuje skutečnost, že v ČR neexistuje jednotná databáze, která by na jednom místě shromažďovala záznamy o dlužnících, ale pouze různé, samostatně fungující registry. Vyhledávání v nich přitom bývá spojeno s řadou omezení - např. možnost prověření pouze vlastní osoby, nutnost ověření totožnosti apod. Existuje ale jedna výjimka - centrální evidence exekucí, resp. registr exekucí.

Jak zjistit exekuce na osobu? Zkontrolovat kohokoli umožňuje registr exekucí

Pokud je uhrazení dluhu v prodlení delší dobu, pravděpodobně dojde k jeho vymáhání přes exekutora a dostává se tak až do registru exekucí. Tato databáze, spravovaná Exekutorskou komorou, je veřejně dostupná, nahlédnout do ní může kdokoli na Exekuceinfo.cz. Výpis exekuce je sice na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti zpoplatněn, nicméně prověřit lze takto libovolnou osobu (fyzickou i firmu), a to kdykoliv, online, navíc zcela anonymně a bez registrace. Není třeba žádné ověření totožnosti, ani plná moc kontrolované osoby.

Výpis z registru exekucí jako snadná cesta, jak zjistit exekuci

Výpis z registru exekucí poskytne přehled všech aktuálně probíhajících exekučních řízení, která jsou u kontrolované osoby evidována. Jde tak o nejjednodušší způsob, jak zjistit exekuci, resp. exekuce - jejich počet, datum nařízení, spisovou značku. V detailu exekuce je obvykle k dispozici kontakt na exekutora, příslušný soud a exekutorský úřad a co především - výše dlužné částky. Veškeré informace jsou přitom do databáze vkládány přímo exekutory, což zaručuje jejich ověřenost a aktuálnost k datu zápisu.

enlightened Věděli jste, že...
Mezi nejčastější důvody pro výpis z registru exekucí patří přehled o vlastních dluzích nebo naopak potvrzení bezdlužnosti (např. před žádostí o půjčku), dále kontrola jiných před uzavřením smluvního vztahu - např. kupní, nájemní, obchodní nebo i zaměstnanecké smlouvy. Výjimkou nejsou ani prověrky rodinných příslušníků či partnera/ky.

Jak zjistit exekuci zdarma

Poskytování informací o exekucích se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb., dle které je vždy a pouze za poplatek. Zjistit exekuci zdarma tak není možné. Pokud nějaký subjekt nabízí tuto službu zdarma, bývá za ní úmysl vylákat osobní údaje uživatelů výměnou za výpis nulové hodnoty. Obezřetnost je tedy na místě.

Jak zjistit dluhy u státní správy, dodavatelů služeb a dalších subjektů

Registr exekucí zahrnuje pouze platná, tedy aktuálně probíhající exekuční řízení. Poté, co je dluh uhrazen, dochází k výmazu z databáze a záznam se stává nedohledatelným. 
Zároveň v registru exekucí nejsou evidovány případy, které proti dlužníkovi vedou orgány státní správy a samosprávy - tedy například finanční úřad, ČSSZ nebo zdravotní pojišťovna. Pokud obce nevyužívají externích služeb soudního exekutora, spadá do této kategorie i městský úřad a závazky zde vzniklé absencí úhrady některých pravidelných poplatků (př. za psa, odvoz komunálního odpadu). Rovněž bankovní a nebankovní registry jsou samostatnou entitou. Pro zjištění stavu dluhů u těchto institucí je nutné je kontaktovat individuálně, často formou osobní návštěvy, včetně splnění již dříve uvedených podmínek (ověření totožnosti, kontrola jen vlastní osoby, příp. plná moc kontrolovaného, platba poplatku apod.). V případě poskytovatelů služeb (energie, internet apod.) je situace snazší, neboť o existenci případných nedoplatků se lze díky elektronickému účtu dozvědět ještě dříve, než se propíšou do dlužnických registrů.

Registr exekucí je tak co do možností, jak zjistit dluhy libovolné osoby, výjimkou a jde o rychlý a snadný způsob kontroly nejen sebe, ale i třeba budoucího nájemníka, obchodního partnera, prodejce automobilu nebo zaměstnance. Výpis na vlastní osobu zase poskytne ucelený přehled závazků, který je pro řešení dluhů nezbytný, případně potvrdí bezdlužnost ve smyslu neexistence exekucí, které jsou jinak v registru exekucí evidovány. To vše online, anonymně a bez registrace, s výsledkem do pár minut.


Shrnutí článku:

  • Neexistuje žádný centrální registr, který by poskytoval informace o dlužnících ze všech databází najednou.
  • Za největší dlužnickou databázi lze považovat evidenci exekucí díky povinnosti exekutorů do ní jimi vedené exekuce zapisovat.
  • Nejsnazší způsob, jak zjistit exekuci, je výpis z registru exekucí
  • Zjistit exekuci zdarma není možné, na základě vyhlášky jsou tyto informace vždy zpoplatněny.
     
Autor: jn