26.4.2022

Centrální evidence exekucí: výpisy online

Centrální evidence exekucí (známá též pod zkratkou CEE, CEECR) shromažďuje informace o všech zahájených a aktuálně probíhajících exekucích. Nahlédnout do tohoto registru exekucí, vedeného a spravovaného Exekutorskou komorou ČR, lze on-line na Exekuceinfo.cz.

Vzhledem k povinnosti soudních exekutorů zapisovat do této evidence exekucí všechny jimi řešené exekuce - ať už fyzických osob nebo firem - je centrální evidence exekucí v podstatě největší veřejně dostupnou databází dlužníků.

Jak získat výpis z centrální evidence exekucí

Informaci o tom, zda někdo má, nebo nemá exekuci(e), poskytne výpis z centrální evidence exekucí, přesněji řečeno výpis z registru exekucí. Pro kontrolu libovolné osoby stačí do tohoto formuláře zadat potřebné údaje - u fyzické osoby jméno, příjmení a datum narození, příp. rodné číslo, pro lustraci firmy je nutné znát IČO. Proces získání výpisu je velmi jednoduchý, není třeba žádné registrace a výsledek kontroly je ihned k dispozici na e-mailu. Vyhledávání je navíc zcela anonymní.

Co je možné z evidence exekucí zjistit

Výpis potvrdí, jestli je na kontrolovaný subjekt vedena nějaká exekuce, a pokud ano, pak uvádí jejich počet, datum nařízení exekuce a spisovou značku, která je jednoznačnou identifikací každého záznamu. V detailu exekuce se dále obvykle uvádí výše dlužné částky včetně informace o úrocích a pravidelně splácených částkách, jméno exekutora a příslušný soud.

výpis z centrální evidence exekucí - bez exekuce  výpis z centrální evidence exekucí - s exekucemi

Víte, že...
Data do centrální evidence exekucí vkládá přímo exekutor, což zaručuje, že jsou informace ve výpisu z registru exekucí na Exekuceinfo.cz k datu kontroly vždy aktuální a ověřené.

Jak informace z centrální evidence exekucí využít

Před žádosti o půjčku, hypotéku či jiný typ úvěru je potvrzení o bezdlužnosti zásadním předpokladem úspěchu. Kontrola vlastní osoby prostřednictvím evidence exekucí je tak v těchto situacích vhodná, ne-li nezbytná. Pokud už nějaké problémy s plněním závazků nastaly, výpis z centrální evidence exekucí napomáhá vyhnout se jejich znásobení a je prvním krokem k řešení potíží s dluhy.
Stejně tak při hledání nového nájemce, zaměstnance, koupi movitých i nemovitých věcí nebo navazování nových obchodních vztahů se vyplatí prověřit, zda na daný subjekt není v evidenci záznam, což by značilo potenciální problém s placením i řadu dalších rizik spjatých s jednáním s osobou, která je v exekuci.

Lze získat výpis z centrální evidence exekucí zdarma?

Ačkoli je databáze veřejná a nahlédnout do ní může každý, přístup k informacím je na základě vyhlášky č.329/2008 Sb. o centrální evidenci exekucí zpoplatněn. Nic takového jako evidence exekucí zdarma neexistuje. Důrazné varování před subjekty, které tuto službu zdarma nabízí, je tedy na místě. S největší pravděpodobností jde pouze o snahu vylákat z uživatele osobní údaje výměnou za bezcenný výpis. Pouze kontrola skrze výše zmíněný registr exekucí poskytující ověřené a aktuální informace toto riziko eliminuje. 

Co se děje se po ukončení exekučního řízení - výmaz z evidence exekucí

Centrální evidence exekucí obsahuje pouze aktuálně platná exekuční řízení. Jakmile dojde ke splnění peněžité povinnosti (zaplacení dluhu) a tím i ukončení řízení, měl by být záznam v rámci určité lhůty, obvykle do 15 dnů, z evidence exekucí smazán. Za výmaz a stejně tak veškeré změny ve spisu odpovídá exekutor, nicméně vyplatí se zkontrolovat, zda se tak skutečně stalo. V opačném případě je nutné ihned exekutora kontaktovat a požádat o nápravu. Existují případy - a bohužel nejsou výjimečné - kdy exekutor nesplnil povinnost odmazat exekuci a dlouhé roky pak člověku nesmazaná exekuce komplikovala život, např. při žádosti o hypotéku, půjčku apod. Kontrolní výpis a tím i potvrzení výmazu je možné získat zde.


Shrnutí článku

  • Centrální evidence exekucí obsahuje přehled všech exekucí platných v okamžik kontroly.
  • Informace z této evidence exekucí, tedy výpis z registru exekucí, lze získat na Exekuceinfo.cz.
  • Výpis poskytne užitečné informace jak pro kontrolu vlastní osoby, tak i kohokoliv jiného, navíc bez registrace a zcela anonymně.
  • Informace z centrální evidence exekucí jsou na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti vždy zpoplatněny.
 
Autor: jn