1.7.2022

Ověření exekuce: jak na kontrolu dluhů

Potřebujete si ověřit, zda na vás nejsou vedena nějaká exekuční řízení, případně jejich počet, nebo jestli se kdokoli ve vašem okolí nepotýká s problémy s dluhy? Pro získání přehledu o závazcích, které jsou vymáhány v podobě exekuce, není aktuálně nutná ani návštěva nějakého úřadu, ani složité a časově náročné dodávání jakýchkoliv podkladů. Jak na to?

Ověření exekuce online a bez registrace

Web Exekuceinfo.cz umožňuje ověření exekuce komukoli, a to pro libovolnou osobu, online a zcela bez registrace. Výsledek kontroly, tedy výpis z registru exekucí, je ihned k dispozici, jde tak o snadný a rychlý způsob, jak prověřit nejen své vlastní závazky, ale i spolehlivost jiných ve smyslu platební schopnosti.

Jaké údaje jsou pro ověření exekuce potřeba?

Pro ověření exekuce je třeba znát pouze základní, běžně dostupné údaje o osobě či firmě, která má být prověřována. Konkrétně je to kombinace jména, příjmení a data narození, nebo rodné číslo, u firem IČO. Po jejich zadání do tohoto formuláře následuje volba platební metody (rychlá platba, platba kartou, převodem) a uvedení e-mailu, na který má být odkaz na výsledek zaslán. 

Poskytování informací o dlužnících reguluje vyhláška, ověření exekuce zdarma není možné

Evidence exekucí, z níž jsou data pro výpis získávána, je sice veřejným registrem, nicméně poskytování informací o dlužnících je do jisté míry regulováno formou poplatku, který je dán vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. Každý jednotlivý výpis i jeho detail je tak zpoplatněn, ověření exekuce zdarma není možné. Pokud někdo ověření exekuce zdarma nabízí, s velkou pravděpodobností je zde riziko využívání nespolehlivých a nedůvěryhodných zdrojů dat, tzn. výsledný výpis je v podstatě bezcenný.

Ověření exekuce v registru exekucí: všechny dostupné informace o exekuci na jednom místě

Součástí ověření exekuce není jen potvrzení o probíhajících exekučních řízení, ale případně i jejich počet a další náležitosti jednotlivých záznamů. Rozsah uvedených informací závisí na množství dat vložených do databáze exekutorem, nicméně mezi základní údaje každé exekuce patří datum jejího nařízení a spisové číslo. Z detailu exekuce lze obvykle zjistit výši dlužné částky, kontakt na exekutora, příslušný soud nebo exekutorský úřad. 

Je vhodné uvést, že v exekuční databázi jsou záznamy evidovány pouze po dobu jejich platnosti. Tzn. dojde-li k ukončení exekučního řízení, zhruba do 15 dnů dochází i k výmazu této položky z registru a dále by již neměla být dohledatelná. Pro potvrzení slouží kontrolní výpis z registru.

Další způsob ověření exekuce: Jak zjistit exekuci podle čísla

Součástí každého záznamu o exekuci je spisová značka.Toto číslo exekuce slouží pro její jednoznačnou identifikaci a je tak součástí veškerých procesů a dokumentace, které s danou exekucí souvisí.
Tím, že je číslo exekuce pro každý případ unikátní, je teoreticky možné jej použít pro dohledání záznamu a ověření stavu příslušné exekuce. Nicméně tímto způsobem již nelze zjistit, nejsou-li na dané jméno / subjekt vedena nějaká další exekuční řízení, která mohla vzniknout i bez vlastního vědomí. Získané informace se vztahují pouze k příslušnému exekučnímu řízení. Vzhledem k tomu je vhodnější ověření exekuce skrze registr exekucí, díky němuž lze získat přehled všech existujících exekucí vč. jejich bližší specifikace.

Možnosti ověření exekuce

Při ověření exekuce může v zásadě dojít ke dvěma situacím:

a. víte o existenci nějaké exekuce a znáte její spisovou značku (číslo exekuce)
→ vyhledání exekuce podle spisové značky
nevýhoda: získané informace se vztahují pouze k dané exekuci

b. chcete ověřit, zda určitá osoba / subjekt má nějaké exekuce
→ vyhledání exekuce v registru exekucí podle jména, data narození / rodného čísla, nebo IČO doporučujeme
výhoda: komplexní přehled všech aktuálně probíhajících exekucí, vč. doplňujících informací ke každému záznamu, eliminace rizika nevědomých exekucí

Kdy je ověření exekuce vhodné

Ověření exekuce je snadným a rychlým způsobem, jak minimalizovat dopady exekucí ať už vlastních nebo kohokoliv jiného. V případě kontroly vlastní osoby lze výpisem získat ucelený přehled závazků, odhalit případné nevědomé exekuce (vzniklé např. nezaplacenou pokutou v MHD nebo nespárovanou platbou za využívané služby), nebo naopak získat potvrzení bezdlužnosti, jež je důležité při žádosti o půjčku a v řadě dalších situacích. 
Ověření exekuce u jiných osob / firem je vhodné před navázáním jakéhokoli právního vztahu (nájemní, kupní, obchodní smlouva), neboť při výkonu exekuce by mohl být dotčen i majetek nebo obecně podnikání všech, kteří jsou s danou osobu / firmou jakkoli spojeni. Díky anonymitě, kterou vyhledávání v registru exekucí zaručuje, je výpis využitelný i pro kontrolu rodinných příslušníků či partnerů a jejich finančních závazků z minulosti.


Shrnutí článku

  • Ověření exekuce je vhodným způsobem pro zjištění dluhů vymáhaných v podobě exekuce jak svých, tak i kterékoli jiné osoby.
  • Na Exekuceinfo.cz lze prověřit kohokoliv online a bez registrace, výsledek kontroly je k dispozici ihned.
  • Vyhledání exekuce je možné i přes číslo exekuce (spisovou značku), zjistit takto lze ale pouze informace k dané exekuci.
  • Ověření exekuce v registru exekucí poskytne ucelený přehled závazků, což je nápomocné pro jejich řešení i minimalizaci dopadů zadlužení jiných.
Autor: jn