27.6.2022

Lustrace exekucí: prověření kohokoli online a bez omezení 

Pojmem lustrace je označována kontrola údajů v různých evidencích a rejstřících. Ačkoli z historických důvodů může být toto slovo vnímáno poněkud specificky a mít určitou negativní konotací, v oblasti dluhů, exekucí, resp. závazků obecně je lustrace velmi důležitou součástí prevence před zadlužením (nebo jeho prohlubováním) či dopady zadlužení jiných.

Pro lustrace exekucí slouží registr exekucí, využít ho může každý

Lustrace exekucí je jinými slovy kontrola v registru exekucí, zda prověřovaný subjekt má, nebo nemá nějaké exekuce. Registr exekucí je přitom veřejnou databází, nahlédnout do ní může na Exekuceinfo.cz každý a stejně tak prověřit nejen sebe, ale i libovolnou osobu nebo firmu. To vše navíc online, bez registrace a zcela anonymně.

Informace, které lze lustrací zjistit, jsou poskytovány na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, jde tedy o regulovanou a zcela transparentní činnost. Dle této vyhlášky je také výpis vždy zpoplatněn.

Lustrace exekuce jako součást řešení problémů s dluhy nebo prevence před nimi

Jaké jsou nejčastější důvody a zároveň přínosy lustrace v registru exekucí?
1. lustrace exekucí na vlastní jméno

 • přehled o všech aktuálních exekucích
 • odhalení nebo vyloučení nevědomých exekucí
 • potvrzení bezdlužnosti

2. lustrace exekucí jiných osob / firem

 • výběr nového nájemníka - představa o spolehlivosti a schopnosti platit nájem, ochrana majetku před zabavením v rámci exekučního řízení
 • koupě dražší movité či nemovité věci - ochrana před zabavením jako součásti exekučního řízení prodávajícího
 • uzavírání nové obchodní spolupráce - ověření solventnosti partnera, eliminace rizika daňového ručení
 • transparentnost v partnerských či rodinných vztazích

Pro lustraci exekucí si vystačíte se základními údaji

Prolustrovat kohokoli je možné prostřednictvím tohoto formuláře. Potřeba jsou pouze základní údaje o kontrolovaném - u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, nebo rodné číslo, u firmy IČO. S výjimkou rodného čísla jde o opět veřejně dohledatelné údaje, např. v živnostenském či obchodním rejstříku. Po výběru typu platby (platba kartou, rychlá online platba, bankovní převod) a uvedení e-mailu, na který má být výsledek zaslán, je výpis s přehledem exekucí (má-li kontrolovaný nějaké) ihned k zobrazení. 

Lustrace exekucí zdarma
Lustrace exekucí není nijak omezena co do možností kdo může kontrolovat, koho nebo kdy. Nicméně v rámci určité regulace přístupu k informacím a zabránění nadužívání této služby je výpis z registru na základě již zmíněné vyhlášky č.329/2008 Sb. vždy zpoplatněn. Lustrace exekucí zdarma tak není možná. Některé subjekty mohou parazitovat na snaze najít tyto informace bezplatně, “nákladem” je zde ale obvykle riziko zneužití poskytnutých osobních údajů, zatímco takto získaný výpis může být i zcela bezcenný.

Počet exekucí, dlužná částka nebo kontakt na exekutora. Jaké informace lustrace exekuce poskytne?

Pokud je lustrace exekuce prováděna v rámci prevence, tj. například vyvarovat se navázání spolupráce nebo obchodního vztahu s někým, kdo není schopen plnit své závazky, je v rámci výpisu nejdůležitější informace, má-li daná osoba nějaké exekuce, a pokud ano, pak kolik. Je však vhodné zmínit, že v databázi jsou exekuce vedeny vždy pouze po dobu jejich trvání - tedy je-li exekuční řízení ukončeno, v rámci určité lhůty (obvykle do 15 dnů) dochází k výmazu záznamu nelze již zpětně zjistit, zda se dotyčný někdy dříve potýkal s platební neschopností.
Kromě počtu exekucí uvádí výpis i datum nařízení exekucí a jejich spisovou značku, která je pro každý záznam jednoznačnou identifikací a je nezbytnou součástí i všech listin.

Při kontrole vlastní osoby je kromě počtu existujících záznamů důležitý i detail každé exekuce - z něj je obvykle možné zjistit výši dlužné částky, kontakt na exekutora, příslušný soud, exekutorský úřad, příp. jiné, exekutorem zadané poznámky, které s exekucí souvisí. Právě exekutory jsou totiž veškeré údaje do databáze vkládány (a stejně tak mazány), za jejich aktuálnost a správnost tedy zodpovídají oni. Registr exekucí je pouze zprostředkovatelem, který umožňuje do databáze nahlédnout a požadované informace při lustraci exekuce poskytnout ve formě výpisu.

Lustrace exekucí podpoří transparentnost vztahů

Lustrace exekucí je po právní stránce zcela regulérní činností a v rámci prevence před prohlubováním problémů s vlastními dluhy nebo jako součást risk managementu ji lze jedině doporučit. S ohledem na určité asociace a historické souvislosti však může být lustrace a snaha “někoho si prolustrovat” stále do určité míry - navzdory neutrální definici slova - vnímána jako něco negativního. Z toho důvodu je možná jednou z největších výhod absolutní anonymita, kterou portál Exekuceinfo.cz při lustraci nabízí. Kontrolovaný se tak nikdy nedozví, kdo nebo proč ho lustroval. Vzájemné vztahy tedy nejsou lustrací jakkoli narušeny a zároveň jsou transparentnější a tedy méně rizikové.


Shrnutí článku

 • Lustrací exekucí rozumíme kontrolu v registru exekucí, zda prověřovaný má, nebo nemá nějaké závazky v podobě exekuce.
 • Na Exekuceinfo.cz lze prolustrovat kohokoli, a to zcela anonymně, bez registrace, s okamžitým výsledkem.
 • Poskytování informací z exekuční databáze se řídí vyhláškou, lustrace exekuce je tedy vždy zpoplatněna.
 • Lustrace exekuce přispívá k transparentnosti vzájemných vztahů i řešení vlastních závazků, neboť poskytne jejich přehled.
Autor: jn