5.5.2023

Výpis z exekucí online

Výpis z exekucí je dokument, který obsahuje všechny exekuce, které jsou u prověřované osoby v daný okamžik v registru exekucí evidovány. Opatřit si ho mohou nejen samotní dlužníci, ale i kdokoli jiný, kdo chce či potřebuje zjistit, jak je na tom někdo s plněním závazků. Jak na to?

Jak získat výpis z exekucí online

Pro získání výpisu z registrací není potřeba žádná registrace, výstup je k dispozici online a ihned. 

1. Přejděte na hlavní stranu webu Exekuceinfo.cz
2. Vyplňte do formuláře požadované informace:
    u osob: celé jméno + datum narození, nebo pouze rodné číslo
    u firem: IČO
3. Zvolte preferovaný typ platby
(kartou, rychlým převodem, klasickým bankovním převodem, složenkou)
4. Uveďte e-mail, na který má být výpis z exekucí zaslán.

Výpis je zaslán ihned po připsání platby. Pro okamžité dodání je tedy nejvhodnější platba kartou nebo rychlým převodem.

❗Platba za výpis z exekucí je stanovena vyhláškou
Výpis z exekucí si může opatřit každý, a to na libovolnou osobu. Vždy je však nutné uhradit poplatek, který je stanoven vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb. Získat výpis z exekucí zdarma tak není možné. Zpoplatněn je rovněž i detail jednotlivých záznamů ve výpisu.

Co obsahuje výpis z exekucí

Pokud má kontrolovaný subjekt nějaké dluhy vymáhané v daný okamžik soudním exekutorem, výpis z exekucí poskytne jejich přehledný seznam, včetně data nařízení a spisové značky. U každého záznamu je možné získat detailní informace jako např. kontaktní údaje na exekutora a aktuální dlužnou částku.

Jestliže výpis z exekucí neobsahuje žádné záznamy, znamená to, že u dané osoby nejsou v registru exekucí zapsány žádné aktivní exekuce. Výpis z exekucí tak de facto slouží jako potvrzení o bezdlužnosti.

enlightened Víte, že...
Výpis z exekucí čerpá data z oficiální exekuční databáze. Pravost informací ve výpisu je případně možné kýmkoli ověřit online. Jak na to, je uvedeno přímo ve výpísu.

K čemu slouží výpis z exekucí

V dnešní době, kdy se stále více lidí potýká s finančními problémy, je kontrola formou výpisu z exekucí běžnou součástí řady procesů. Význam má nejen pro dlužníka, ale i kohokoliv jiného, koho by se zadlužení jiných mohlo dotknout. 

Výpis z exekucí:

  • poskytne přehled dluhů vymáhaných formou exekuce
  • v případě žádného záznamu slouží jako potvrzení o bezdlužnosti
  • je způsobem, jak zkontrolovat výmaz z registru exekucí po ukončení exekuce
  • dokáže odhalit dluhy, kterých si člověk ani nemusí být vědom
  • umožňuje předem zjistit, jak je kdo důvěryhodný a spolehlivý co do plnění závazků
  • může poukázat na určité riziko v případě navázání smluvního, obchodního nebo jiného vztahu se zadluženou osobou (př. koupě auta v exekuci a jeho následné zabavení exekutorem, návštěva exekutora u zadluženého nájemníka, neplacení za dodané služby, daňové ručení za obchodní partnery apod.)
     
Autor: jn