2.3.2022

Registr exekucí
Základní informace

Exekuční registr je databáze spravovaná Exekutorskou komorou České republiky. Jde o registr soukromý, který vlastní sdružení osob vykonávajících exekutorskou činnost. Provoz se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb. Ta upravuje, jaké informace jsou poskytovány, a také definuje, že za výpis z registru exekucí je vždy nutné uhradit poplatek.

Upozornění:
Existuje několik podvodných stránek, které slibují získání výpisu z registru exekucí zdarma. To ale na základě zmíněné vyhlášky není možné a důvodem tohoto konání je pouze snaha o získání osobních údajů uživatelů. Výpisy z reálného registru jsou vždy zpoplatněny.

Jak udělat výpis z registru exekucí?

Nejsnadnějším způsobem je udělat výpis online. Do exekučního registru lze nahlížet přímo na adrese www.exekuceinfo.cz a vše lze vyřešit přímo na těchto stránkách. Výsledky kontrol se odesílají na email během okamžiku. Pro přístup není nutná žádná registrace a je možné vyhledávat zcela anonymně a bez omezení. Jedná se tak o jediný registr, kde lze získat informace o komkoli.

Kontrolovaný subjekt se zadává buď vložením jména a data narození, nebo uvedením rodného čísla. Pokud se jedná o firmu, k identifikaci slouží IČO.

Jak výsledek z exekučního registru vypadá a co obsahuje?

Registr obsahuje údaje o probíhajících exekucích, které do něj vkládají přímo jednotliví exekutoři. Informace jsou tak vždy aktuální. Pokud dojde jakýmkoli způsobem k ukončení exekučního řízení, k vymazání informací z registru dochází během 15 dnů. Uchovávána jsou tedy pouze data o zahájených a vykonávaných exekucích.

Tyto informace se často používají například pro kontrolu nového zaměstnance, při zahájení spolupráce s neprověřeným obchodním partnerem nebo při hledání nájemníka. Samotný výpis dává přehled o tom, zda je proti prověřovanému subjektu vedeno exekuční řízení, a pokud ano, tak kolik. Výsledek vyhledávání v registru vypadá následovně:

Náhled výpisu z registru exekucí

Při zobrazení detailních informací o exekuci (dle vyhlášky č.329/2008 Sb jsou zpoplatněny samostatně) se lze dozvědět podrobnější údaje, které k případu exekutor vložil.

Obvykle se jedná o:

  • Jméno exekutora
  • Spisovou značku
  • Výši vymáhané peněžité povinnosti
  • Příslušný soud
  • Další vložené údaje

Lze získat data z registru exekucí zdarma?

Získání dat z registru exekucí zdarma bohužel možné není a při vyhledávání se vždy platí poplatek. A jak je zmíněno v úvodu článku, pokud výpisy zdarma někdo inzeruje, jedná se velmi pravděpodobně o podvodné jednání.

Shrnutí článku:

  • Exekuční registr je soukromý a je spravovaný na základě vyhlášky
  • Výpis je možné získat online na adrese www.exekuceinfo.cz
  • V registru lze kontrolovat jakýkoli subjekt
  • Informace jsou pouze za poplatek a zdarma je není možné získat