16.3.2022

Seznam exekucí: co prozradí a proč je kontrola vhodná

Seznam exekucí obsahuje informace o aktuálně probíhajících exekučních řízeních, která jsou na kontrolovanou osobu vedena. Jinak řečeno tento přehled exekucí říká, zda daný  subjekt - osoba nebo firma - má, či nemá k datu kontroly nějakou exekuci. 

Kde najít seznam exekucí a jak prověřit libovolnou osobu?

K nahlédnutí do seznamu exekucí slouží výpis z registru exekucí. Ten je dostupný online zde na portálu Exekuceinfo.cz. Umožňuje bez nutnosti jakékoli registrace prověřit kohokoli, kdykoliv a bez zbytečné administrativy. Zahrnuje přitom jak seznam exekucí fyzických osob, tak i těch právnických. Podle kontrolované osoby se následně odvíjí i údaje, které je nutné zadat pro vyhledání - buď jde o seznam exekucí podle jména a data narození, příp. rodného čísla, u právnických osob (firem) je požadováno IČO. Výpis s přehledem exekucí dané osoby je ihned zasílán na e-mail.

Jaké informace veřejný seznam exekucí obsahuje

Do seznamu exekucí vkládá data přímo exekutor, což zajišťuje jejich ověřenost a aktuálnost ke dni zápisu nebo aktualizaci již existující exekuce. V detailním spisu exekuce seznam poskytuje kromě spisové značky i výši dlužné částky, obvyklé též informace k úrokům, pravidelně spláceným částkám, jméno exekutora a příslušný soud.

Jak už bylo zmíněno v úvodu, seznam exekucí zahrnuje pouze případy aktuálně platné k datu výpisu. Při zaplacení dluhu a tedy i ukončení exekuce seznam už danou položku po uplynutí lhůty pro výmaz nezobrazuje. Většinou se tak děje do 15 dnů, nicméně vzhledem k tomu, že tento proces není automatický a má jej na starosti exekutor, je doporučeno nechat si udělat kontrolní výpis prostřednictvím tohoto formuláře a potvrdit si, že k výmazu exekuce skutečně došlo.

Seznam exekucí zdarma: pozor na podvodné služby

Ačkoli je seznam exekucí veřejně dostupný, vyhledávání v něm je vždy zpoplatněno na základě vyhlášky. Využití služeb jakéhokoli subjektu, který propaguje seznam exekucí zdarma, může být velice riskantní, neboť častým záměrem je pouze získání citlivých dat výměnou za výpis v podstatě nulové hodnoty. Proto je důrazně doporučeno využívat pouze portál s ověřenými a oficiálními daty, jímž je tento.

Výpis ze seznamu exekucí jako prevence před problémy

Skrze seznam dlužníků v exekuci, resp. výpis z rejstříku exekucí lze zkontrolovat nejen sebe, ale i libovolnou jinou osobu. Zatímco vlastní kontrola je vhodná pro získání přehledu o existujících závazcích a napomáhá vyhnout se znásobení problémů s dluhy, které mohly vzniknout i bez vlastního přičinění, lustrace jiných subjektů je velmi užitečným nástrojem i v běžných situacích jako je prodej či koupě dražších věcí, pronájem bytu, nábor nových zaměstnanců nebo navázání nové obchodní spolupráce. Záznam v seznamu exekucí totiž slouží jako určité varování o neschopností dostát svým závazkům, ať už jde o zaplacení nájmu, plnění obchodních a jiných povinností. Obzvláště s ohledem na to, že získání výpisu poskytujícího přehled exekucí je velmi snadné, by tato forma prevence neměla být opomíjena. 
 

Shrnutí článku:

  • Seznam exekucí zahrnuje přehled exekucí jednotlivců i firem k určitému datu.
  • Informace ze seznamu exekucí lze získat skrze výpis z registru exekucí na Exekuceinfo.cz. Registrace není třeba.
  • Na základě vyhlášky je nahlédnutí do seznamu exekucí vždy zpoplatněno.
  • Pravidelná kontrola kohokoli přes seznam dlužníků v exekuci je vhodnou prevencí před dluhovými problémy.
 
Autor: jn