22.5.2022

Výpis z rejstříku dlužníků: ověřené informace ihned a bez registrace

Pro účely prověření fyzických i právnických osob existuje v České republice několik různých registrů. Rejstřík dlužníků (či také rejstřík nebo registr exekucí, neboť všechny tyto pojmy označují totéž) je jedním z nich a představuje evidenci závazků vůči jiným subjektům, tedy dluhů a pohledávek různých osob či firem. Poskytuje tak důležité informace pro zhodnocení platební morálky, zatíženosti dluhy, které se staly exekucemi, a tím de facto i důvěryhodnosti prověřované osoby.

Vyhledat dlužníky a prověřit dluhovou situaci kohokoli umožňuje portál Exekuceinfo.cz. V čem se liší od jiných registrů? Především je to dostupnost informací. Pro získání výpisu je totiž u většiny ostatních potřeba ověření totožnosti, plná moc kontrolované osoby vč. úředně ověřeného podpisu, příp. další náležitosti. Dodání těchto nezbytných dokumentů přitom často není možné řešit formou osobní návštěvy, natož online, a je nutné je zasílat poštou, což celý proces výrazně prodlužuje. Na Exekuceinfo.cz lze získat informace o dluzích/exekucích zcela bez omezení, anonymně, bez registrace a kdykoli online.

Jak výpis z rejstříku dlužníků pro libovolnou osobu získat?

Výpis z rejstříku dlužníků je k dispozici zde, pro jeho získání není nutná žádná registrace. Data jsou přitom získávána prostřednictvím rejstříku exekucí, neboť pokud je nějaký dluh evidován delší dobu, dostává se do exekuční databáze. K prověření osoby stačí základní údaje, které jsou často dohledatelné i veřejně na internetu v obchodním nebo živnostenském rejstříku: IČO u právnické osoby, u nepodnikající fyzické osoby je to jméno, příjmení a datum narození nebo rodné číslo. Výsledek kontroly je během chvíle zaslán na email

Jaké informace výpis z rejstříku dlužníků obsahuje?

Výpis poskytuje přehled všech dluhů, které se vymáhají v podobě exekuce a jsou v exekuční databázi u dané osoby evidovány. Každá položka má přiřazené spisové číslo, jež ji jednoznačně definuje, v detailu spisu se kromě výše dlužné částky aktuální k datu zápisu uvádí i poznámky o úrocích či pravidelných splátkách, jméno exekutora a příslušný soud. Veškeré informace spojené s dluhem jsou do databáze exekucí vkládány přímo exekutorem, což zaručuje pravost dat a aktuálnost k datu zápisu.

Veřejný rejstřík dlužníků a lhůta pro výmaz zapsaných exekucí

Dluhy jsou v evidenci exekucí vedeny pouze po dobu trvání exekučního řízení. Jinak řečeno zahrnuje výpis pouze ty, které jsou v okamžiku jeho pořízení aktuální. Jakmile dojde k zaplacení dlužné částky / částek, je opět na exekutorovi, aby tuto informaci ve stanovené lhůtě (nejčastěji do 15 dnů) smazal. Poté se záznam o exekuci stává nedohledatelným. Bohužel není výjimkou, že k výmazu z rejstříku dlužníků v daném časovém rozmezí nedojde, což může vést ke komplikacím. Z toho důvodu je vhodné po uplynutí lhůty provést prostřednictvím registru exekucí kontrolní výpis z rejstříku dlužníků, který potvrdí, zda záznamy o dluzích či exekucích byly skutečně smazány. V případě zjištění, že ke smazání nedošlo, je nezbytné ihned kontaktovat relevantní osobu, která za zápis nese odpovědnost (exekutora), a požadovat nápravu, tedy okamžitý výmaz z rejstříku dlužníků. Pro požadavek na kontrolní výpis slouží opět tento formulář.

Je možné získat výpis z rejstříku dlužníků zdarma? 

Nikoli. Lze narazit na subjekty nabízející výpis z rejstříku dlužníků zdarma, nicméně se s největší pravděpodobností jedná pouze o snahu vylákat osobní údaje výměnou za sice bezplatný, ale s ohledem na obsah zcela bezcenný výpis. Využití služeb rejstříku dlužníků, resp. registru exekucí je na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb. vždy zpoplatněno. Výše poplatku za výpis i s detailními informacemi se ale pohybuje pohybuje v řádu stokorun, což je zanedbatelná částka ve srovnání s rizikem, které je spjato s dluhovou nevědomostí.

Výpis z rejstříku dlužníků je vhodným nástrojem pro prevenci dluhové pasti, ale stejně tak i prokázání bezproblémové platební historie, spolehlivosti co do finančních závazků a tím i důvěryhodnosti. Z toho důvodu je užitečný nikoli pouze pro kontrolu vlastní osoby, ale například i nového nájemníka, zaměstnance či obchodního partnera. 
 

Shrnutí článku:

  • Informace o dluzích nebo pozdních platbách shromažďuje v ČR více rejstříků, nicméně získání výpisu je u většiny z nich zdlouhavý proces.
  • Na portálu Exekuceinfo.cz je výpis z rejstříku dlužníků k dispozici online a okamžitě.
  • Kontrolu lze provést bez registrace, pro jakýkoli subjekt.
  • Informace jsou na základě vyhlášky vždy zpoplatněny.
     
Autor: jn