22.7.2023

Půjčka pro dlužníky v registru nebo v exekuci

V dnešní době mnoho lidí se ocitá v situaci, kdy mají exekuci a potřebují další finanční pomoc. Získat půjčku v exekuci však bývá obtížné, neboť banky půjčku pro dlužníky v registru odmítají. Určité možnosti však existují. V článku se podíváme blíže na to, jaké jsou možnosti získání finanční podpory i v této situaci, jaká rizika jsou s půjčkou v exekuci spojena a jak se jim vyhnout.

Proč je těžké získat půjčku s exekucí nebo se záznamem v registru

Je-li někdo v exekuci, znamená to, že nebyl schopen plnit své závazky a dluh je po něm vymáhán soudní cestou. Přitom dochází k zabavení majetku dlužníka - ať už formou blokace účtu, srážek ze mzdy nebo i prodejem dlužníkových věcí. I když se do exekuce může někdo dostat i jinak než vlastní vinou, tyto případy jsou spíše výjimečné. Je tedy přirozené, že běžné úvěrové instituce půjčku v exekuci odmítají, neboť je pro ně takový žadatel rizikový a dá se předpokládat, že nebude schopen vypůjčené finanční prostředky vrátit. I proto si banky všechny žadatele o půjčku nejprve prověřují - mimo jiné také v registru exekucí. Jaké informace o dlužnících tímto způsobem získá, může zjistit snadno každý. Výpis z registru exekucí je totiž dostupný komukoli a zkontrolovat lze takto anonymně libovolnou osobu nebo firmu. Prověřit si vás v něm tedy může například i soused nebo rodinný příslušník, od kterého byste si chtěli půjčit.

Mám exekuci a potřebuji půjčku: jaké jsou možnosti? 

Ať už budete žádat o půjčku kdekoli, každá instituce nebo společnost si nejprve prověří vaši úvěrovou historii, tedy zda jste v minulosti měl nebo stále máte nějaké dluhy. V tomto okamžiku je užitečné mít sám přehled o všech závazcích, neboť netransparentnost ohledně počtu dluhů (ač třeba neúmyslná, neboť jste si nějakého nebyl vědom) pouze sníží vaši důvěryhodnost.

Obecně platí, že má-li někdo záznam v registru dlužníků, je výrazně obtížnější získat půjčku. Jak už bylo zmíněno, banky obvykle dlužníkům v registru půjčit odmítají. Kdo je tedy ochoten poskytnout půjčku i dlužníkům?

Nebankovní společnosti

Nebankovní společnosti někdy mívají benevolentnější pravidla a jsou ochotny k poskytnutí půjčky i lidem s exekucí, tedy těm, které banka odmítla. Nicméně nejen že jsou tyto půjčky pro dlužníky obvykle výrazně dražší, ale často také tyto společnosti využívají psychologického nátlaku. Vydávají se za “ty hodné”, slibují půjčky pro dlužníky s exekucí v hotovosti (aby peníze na účtu nezabavil exekutor) a přimějí dlužníka kývnout i na zcela nevýhodné podmínky. Pokud se už rozhodnete nabídku půjčky s exekucí od některé z nebankovních společností využít, je vhodné si alespoň zjistit, má-li od České národní banky licenci na poskytování úvěrů, která je ze zákona povinná, a především si důkladně přečíst smluvní podmínky, včetně poznámek pod čarou.

Půjčka pro dlužníky od soukromé osoby

Při hledání možností získání půjčky při exekuci lze narazit také na soukromé subjekty, ochotné dokonce i k dlouhodobým půjčkám pro dlužníky. V tomto případě je obezřetnost na místě dvojnásob, často jde totiž o neseriózní osoby jednající za hranicí zákona. 
V poslední době se rozšířily také tzv. “peer to peer” půjčky (P2P), kdy, jednoduše řečeno, lidé půjčují lidem, a to prostřednictvím online platformy, která žadatele o půjčku a investory ochotné poskytnout nějaké prostředky propojuje. P2P půjčky mohou být v některých případech výhodnější než tradiční půjčky, na druhou stranu i zde jsou žadatelé prověřováni - ač možná ne tak důkladně jako u bank - a je pravděpodobné, že půjčka pro dlužníky v registru bude zamítnuta. 

UPOZORNĚNÍ:
Pozor na půjčky zajištěné směnkou! Ačkoli tak některé společnosti mohou slibovat i půjčky pro dlužníky s exekucí, navíc v hotovosti na ruku, jde o nezákonné jednání, za které hrozí pokuta v řádu několika milionů korun. Poskytovatelé takové půjčky navíc často požadují ručení vlastním majetkem i u nízkých částek, směnku může věřitel komukoli prodat a dlužník tak nejenže ani neví, komu dluží, ale může též velmi snadno přijít o vše.

Půjčka od rodiny nebo přátel

Pokud je to možné, zkuste se domluvit na finanční výpomoci od rodiny nebo přátel. Co do míry rizika jde o nejlepší možnost, nicméně je důležité si uvědomit, že tato forma získání prostředků může negativně ovlivnit vaše vztahy. Současně i rodina nebo známí si mohou snadno v registru exekucí ověřit, jestli budete vypůjčené peníze schopen vrátit. Je tedy vhodné být transparentní, pokud se potýkáte s nějakými dluhy, o kterých blízcí neví.

Půjčka pro dlužníky od charitativní organizace

Existují charitativní organizace, které nabízejí půjčky lidem v nouzi, a to i těm, kterým by banky úvěr neschválily. Tyto půjčky jsou obvykle poskytovány bez úroků nebo s velmi nízkým úrokem, nicméně bývají omezeny na malé částky a poskytovány pouze pro konkrétní účely (např. lékařskou péči, nezbytné výdaje apod.).

Rizika půjčky v exekuci

Je-li někdo v exekuci a dostane se do situace akutní potřeby dalších finančních prostředků, bývá ochoten souhlasit s podmínkami, na které by za jiných okolností nikdy nepřistoupil. A některé společnosti nabízející půjčky pro lidi s exekucí toho přirozeně zneužívají. Jaká rizika konkrétně jsou s půjčkou s exekucí spojena a jak je alespoň minimalizovat?

Příklady rizik spojených s půjčkou v exekuci:

  • vysoké úrokové sazby: Půjčky dlužníkům jsou spojeny s vyšším rizikem nesplácení, za jehož podstoupení poskytovatelé požadují výrazně vyšší úroky a poplatky. Splátky tak ve výsledku i několikanásobně mohou převýšit původně vypůjčenou částku, zejména jedná-li se o dlouhodobou půjčku pro dlužníky.
  • zvýšení zadlužení: Splácení dluhů další půjčkou vede k dluhové spirále a jen ztěžuje řešení finančních potíží. Vzhledem k vysokým úrokům a smluvním pokutám u půjček pro lidi v exekuci může navíc jedna propásnutá splátka znamenat několikanásobný nárůst celkového dluhu.
  • ztráta majetku: Jde-li o půjčku v exekuci se zástavou majetku, při neschopnosti splácet o něj můžete snadno přijít.
  • negativní vliv na úvěrovou historii: nesplácení půjček může ztížit možnost získání dalších půjček v budoucnu (platí obecně pro všechny půjčky)
  • psychologický nátlak a nekalé lichvářské praktiky: Některé společnosti využívají potíží dlužníků v exekuci ve svůj prospěch a přimějí je přistoupit na zcela nevýhodné podmínky pod záminkou slibů a pomoci s řešením jejich problémů.
Pozor na nabídky typu “okamžitá půjčka pro dlužníky na ruku”, “půjčka pro dlužníky ihned na účet”, “půjčka na ruku v exekuci”, “půjčky pro dlužníky s exekucí bez zástavy” a jim podobné. Přesně taková spojení často využívají některé společnosti za účelem vzbudit dojem, že právě oni vám pomohou (a ostatní jsou “ti zlí”). Reálně však jednají pouze ve svůj prospěch a parazitují na problémech jiných.

Stejně tak na nabídky lákající na půjčky pro dlužníky bez registru je žádoucí vůbec nereagovat. Podle zákona má totiž každá bankovní i nebankovní společnost povinnost ověřovat bonitu žadatele, tedy bude-li schopný půjčku splácet. K tomu kromě doložení příslušných podkladů patří vždy i výpis z registru dlužníků, resp. registru exekucí. 

Jak minimalizovat rizika spojená s půjčkami pro dlužníky

Pokud se i přes rizika s tím spojená rozhodnete pro půjčku v exekuci, níže je několik doporučení, na co si dát pozor.

  • Důkladně porovnejte nabídky: Než se rozhodnete pro konkrétní půjčku pro lidi v exekuci, porovnejte podmínky různých poskytovatelů, zejména úrokové sazby, dobu splatnosti či poplatky spojené s půjčkou.
  • Před podpisem smlouvy si přečtěte pečlivě podmínky půjčky a ujistěte se, že všemu rozumíte. Poskytovatelé půjček pro dlužníky často spoléhají na to, že lidé nečtou, případně záměrně používají složitá vyjádření, jimiž se snaží zastřít nevýhodnost smlouvy.
  • Vyberte si půjčku, kterou finančně zvládnete: Předem si spočítejte, kolik můžete měsíčně splácet, a vyberte si půjčku s odpovídajícími splátkami.
  • Pozor na již zmíněné nabídky typu půjčka pro dlužníky s exekucí “ihned”, “na ruku”, “bez registru” a jim podobné. Obvykle jsou spojeny se zcela nevýhodnými podmínkami (ne-li na hranici zákona).
  • Zvažte alternativy: Před podpisem smlouvy o půjčce v exekuci zvažte také jiné možnosti. Například zkusit požádat o pomoc rodinu nebo přátele, poradit se s odborníkem na finanční poradenství, obrátit se na organizace pro pomoc lidem v nouzi apod. 

Obecně platí, že je vždy nutné si být vědom rizik, která jsou s půjčkou (nejen v exekuci) spojena, a nikdy - ani pod vlivem momentální tíživé situace - nepřistupovat bez pečlivého zvážení na jakoukoli nabídku, která ve výsledků může řešení dluhové situace jen výrazně ztížit. 

Půjčka v exekuci by měla být poslední možností

Půjčky pro dlužníky jsou jedny z nejrizikovějších a vzhledem k tomu, za jakých podmínek bývají poskytovány, často v praxi vedou jen k tomu, že dlužníci mají ještě větší problém se z dluhů dostat. Využití půjčky pro dlužníky by tak vždy mělo být až poslední možností. 

Pokud už máte nějaké dluhy nebo exekuci, mnohem efektivnější cestou je např. dohodnout se s věřitelem na splátkovém kalendáři, požádat o oddlužení, využít možnosti konsolidace dluhů apod. A v neposlední řadě mít také přehled o všech závazcích, k čemuž pomůže výpis z registru exekucí. Snadněji tak předejdete riziku exekucí kvůli dluhům, o kterých ani nemusíte vědět, a současně vám umožní lépe naplánovat jejich řešení.

Autor: lb