2.5.2022

Milostivé léto 2021: aktuální data a výsledky

Od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 probíhala akce s názvem Milostivé léto, která dlužníkům umožňovala ukončit exekuční řízení pouhým zaplacením jistiny (tedy původní částky dluhu) a k ní paušální poplatek ve výši 750 Kč, resp. 907,50 Kč vč. DPH. Veškeré ostatní položky dluhu (úroky, penále) byly dlužníkům odpuštěny. Tato oddlužovací akce se přitom vztahovala pouze na dluhy vůči veřejnoprávním institucím, zapojily se ale dobrovolně i některé soukromé instituce.

Milostivé léto pomohlo 15 tisícům dlužníků. Počet však není finální.

Dle statistik zveřejněných Exekutorskou komorou na konci března se díky Milostivému létu zbavilo exekucí 15 tisíc lidí. Zastaveno bylo 42 tisíc exekucí a celkem bylo dlužníkům na úrocích, penále a dalších platbách (tzv. “příslušenství dluhu”) odpuštěno 1,55 mld. Kč. Naopak věřitelům se vrátilo 390 mil. Kč.
 
V době, kdy akce začínala, bylo v České republice téměř 712 tisíc dlužníků. Zcela očišťující efekt mělo Milostivé léto u 2,1 % z nich. S ohledem na to, že průměrný počet exekucí připadajících na jednoho dlužníka se vlivem Milostivého léta nezměnil a zůstal na hodnotě 6,37, lze usuzovat, že do akce se zapojili lidé spíše s nižším počtem exekucí. 
 
Na příslušenství dluhu (úroky, penále aj.) bylo průměrně u jedné exekuce odpuštěno 37 000 Kč, průměrná výše dlužníkem uhrazené jistiny během oddlužovací akce činila 14 000 Kč. Celkový počet žádostí o vyčíslení jistiny (tj. kolik lidé reálně dluží) bylo 51 tisíc. 

Upozornění:
Výše uvedená čísla zahrnují pouze uzavřené exekuce a pravděpodobně se tak ještě navýší s ohledem na určité zpoždění, než se data propíšou do centrální evidence exekucí. V procesu může být údajně stále dokonce až polovina případů, na které se Milostivé léto vztahovalo a dosud nejsou započítány.

Milostivé léto 2022. Bude další oddlužovací akce?

Dle dostupných informací by se druhé kolo oddlužovací akce, nově pod názvem Babí léto, mělo konat opět na podzim, tentokrát již od 1. září. Konkrétní podoba ještě není definitivně schválena, návrh je nyní v připomínkovém řízení. Nicméně podmínky pro možnost zapojení se do akce by měly zůstat obdobné, nově by však měl poplatek pro exekutora (tj. paušální náhrada nákladů exekuce) činit 1500 Kč bez DPH místo předchozích 750 Kč. Zapojit se též už nebudou moci soukromé instituce.
 
Chcete být informováni, jakmile bude opakování této oddlužovací akce schváleno, vč. informace o podmínkách, za kterých se lze zapojit? Stačí uvést svůj e-mail do tohoto formuláře.
 
Zdroj dat: EKČR, 03/22

Autor: jn