23.6.2023

Exekutorská komora - vše, co vás zajímá

vč. návodu na výpis z evidence exekucí


Exekutorská komora České republiky (EKCR) je organizací, která sdružuje soudní exekutory. Členství v ní je ze zákona povinné pro všechny exekutory. Pokud byste se tedy setkali s někým, kdo není schopen členství v exekutorské komoře prokázat (tj. není u exekutorské komory na seznamu exekutorů), obezřetnost je na místě, neboť je možné, že se za exekutora pouze vydává a jde o pouhého vymahače.

Činnost exekutorské komory

Dohled nad exekutory

Exekutorská komora má na základě exekučního řádu za úkol vykonávat dohled nad činností exekutorů. Je oprávněna pravidelně exekutory kontrolovat, např. nahlížet do spisů a pořizovat z nich výpisy, požadovat od exekutora ústní nebo písemné vyjádření k určité věci, případně exekutora v jeho úřadě navštívit. Jinými slovy dohlíží na to, aby činnost exekutorů byla v souladu se zákony, a garantuje kvalitu jejich právních služeb.

Zřízení evidence exekucí

Jednou z klíčových rolí, kterou Exekutorská komora ČR zastává, je vedení, provoz a správa evidence exekucí. Do ní exekutoři zapisují všechny jimi aktuálně vedené exekuce a jelikož jde o veřejnosti přístupnou databázi, každý má možnost do ní nahlédnout, vyhledat libovolnou osobu nebo firmu a zjistit, zda má nějaké exekuce. Stačí v tomto formuláři zvolit, jestli chcete zkontrolovat osobu nebo firmu, a vyplnit podle toho příslušné údaje kontrolovaného subjektu.

enlightened K čemu slouží výpis z evidence exekucí?
Pro dlužníky je výpis zásadní pro získání přehledu o svých vlastních dluzích a důležitých informací k nim (jako např. aktuální výše dlužné částky, kdo řeší jejich exekuci, spisová značka). Zároveň tímto exekutorská komora umožňuje snadný přístup k údajům o dlužnících těm, pro které je solventnost a schopnost plnit závazky podstatná v rámci obchodních spoluprací, pronájmu nemovitostí, kupních smluv nebo dalších právních vztahů.

Další aktivity Exekutorské komory ČR

Kromě výše zmíněných činností vede exekutorská komora poradnu týkající se exekucí. Pobočky lze nalézt na několika místech v ČR, případně má pro dotazy k dispozici online formulář. V neposlední řadě eviduje statistiky týkající se exekucí v ČR. 

Exekutorská komora a její role v exekučních procesech

Dohledem nad činností exekutorů a zřízením evidence exekucí přispívá Exekutorská komora ke zvýšení transparentnosti vymáhání dluhů, resp. exekučních procesů obecně. Přístup do databáze není nijak vázán registrací nebo prokazováním totožnosti, výpis s exekucemi tak může získat každý ihned, online, a to nejen pro sebe, ale libovolnou osobu. Jediné, co je potřeba, je vyplnit do formuláře na webu Exekuceinfo.cz pár základních údajů o kontrolovaném. Údaje o exekucích jsou navíc vkládány přímo exekutory, což zaručuje jejich ověřenost a aktuálnost k datu zápisu. 

Autor: lb