Koronavirus a změny v exekucích – aktuální informace

Poslední aktualizace: 26.10.2020

23.10.2020 Sněmovna schválila novelu, která prodlužuje platnost některých pravidel souvisejících s koronavirem. Ve čtvrtek 29.10.2020 jí schvaluje Senát a pokud projde, v platnosti zůstávají mimo jiné následující body.

Až do konce ledna by měli být až na výjimky pozastaveny exekuce movitých i nemovitých věcí. Dále se prodlužuje období, ve kterém dlužník může jednorázově zažádat o čtyřnásobek místo dvojnásobek životního minima a to až do února 2021.

Prodlužuje se také doba, ve které mohou podnikatelé a firmy poškozené koronavirem žádat insolvenční soud o mimořádné moratorium před věřiteli. Nově na sebe nebudou muset podat insolvenční návrh do konce června příštího roku.

Novela zatím není platná a kromě schválení v Senátu jí musí podepsat také prezident!

Nejčastější dotazy:

Je na mě vedeno exekuční řízení, co se pro mě do 30.6. mění?
U běžících exekucí není možné až do konce června provádět mobiliární exekuce. To znamená, že exekutor není oprávněn zabavovat majetek v bydlišti dlužníka a také v tomto období nesmí posílat majetek do dražby.

Prakticky tak až do 30.6.2020 dochází k zastavení vymáhání drobných exekucí.
Jakých exekucí se toto opatření netýká?
Pozastavení se netýká dluhů za újmu na zdraví, dluhů na výživném a pohledávek z úmyslných trestných činů.
Jak je to u vyšších částek, kde dochází k dražbám nemovitostí?
Dražby nemovitostí mohou probíhat dále, pokud v nich dlužník nemá trvalý pobyt. Nově platné pravidlo je, že dražba není vůbec možná, pokud je původní dlužná částka nižší než 100 000 Kč (dříve bylo 30 000 Kč). Tato změna navíc platí bez časového omezení.
Je nějaká změna u obstavených účtů?
Ano, je. V běžném režimu je možné požádat exekutora o jednorázovou výplatu dvojnásobku životního minima. Nyní je až do 31.12. možné žádat o čtyřnásobek životního minima.
Co se stane po 30.6.2020?
To bude velmi záležet na aktuálním vývoji pandemie. Nicméně předpoklad nyní je, že přestane platit většina změn z Lex COVID-19 a vymáhání exekucí se opět spustí v obvyklém režimu.
Mám exekuci, co tedy aktuálně dělat?
Nyní je většina exekucí pozastavena automaticky a je tak důležité zejména sledovat změny, které nastanou po 30.6.2020.

Situace se neustále vyvíjí a projednávají se návrhy, které mají dlužníkům pomoci. Vše sledujeme a informace v tomto článku budeme pravidelně aktualizovat.