Koronavirus a změny v exekucích – aktuální informace

Poslední aktualizace: 2.4.2020

Vláda na svém zasedání 31.3.2020 schválila návrh známý také jako Lex COVID-19, který má pomoci ochránit podnikatele před insolvencí a také zastavuje část exekucí. Současně s ním Exekutorská komora vydala doporučení všem exekutorům, aby při komunikaci s věřiteli byli co nejvstřícnější. Jedná se zejména o posuzování žádostí o odklad exekuce.

Jakmile bude tento návrh schválen poslaneckou sněmovnou, nastane situace, která je rozebrána v následujících otázkách a odpovědích.

Nejčastější dotazy:

Je na mě vedeno exekuční řízení, co se pro mě po schválení návrhu změní?
Pokud exekuce splňuje podmínky, bude zastavena. Pokud podmínky nesplňuje, je možné požádat alespoň o odklad splátek.
Jaké exekuce budou zastaveny?
Automaticky zastaveny budou všechny exekuce, u kterých po dobu alespoň posledních 3 let nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti. Pokud nebylo nic vymoženo v rozmezí 3-9 let, může zastavení zabránit oprávněný (věřitel), pokud složí další zálohu na vymáhání. Exekuční řízení, u kterých nedošlo ani k částečnému vymožení déle než 9 let, budou ukončeny vždy.

Pozn.: stáří exekuce a exekutora je možné zjistit výpisem z registru exekucí. Informace o splátkách by měl podat příslušný exekutor.
Musím o zastavení exekuce žádat?
Pokud exekuce splňuje podmínky, bude zastavena automaticky.
Moje exekuce nesplňuje podmínky pro zastavení, co mohu dělat jiného?
V tomto případě je možné požádat alespoň o odklad splátek. Ten po schválení umožňuje po předem stanovenou dobu neplatit exekuční závazky bez dalších sankcí.
O odklad ale bylo možné zažádat i dříve, co se změnilo?
Pokles příjmů v důsledku koronaviru je uznatelným důvodem pro schválení odkladu. Exekutoři jsou navíc informováni svojí komorou o tom, aby při schvalování odkladů z důvodu pandemie byli maximálně vstřícní.
Co musím pro odklad exekuce udělat?
Vyplněný formulář se žádostí o odklad doručit exekutorovi, který příslušné exekuční řízení řeší.
Jaké údaje se do návrhu vyplňují?
Kromě údajů o povinném je nutné mimo jiné znát také exekutora, spisovou značku exekučního řízení a údaje o oprávněném (věřiteli).
Co dělat pokud neznám detaily o své exekuci, ani příslušného exekutora?
Udělat si výpis z evidence exekucí. Tak zjistíte základní údaje, s jejichž pomocí je možné žádost vyplnit.

Situace se neustále vyvíjí a projednávají se i další návrhy, které mají v době pandemie dlužníkům pomoci. Například se jedná i o plošném odpuštění exekucí s vymáhanou částkou menší než 1500 Kč. Situaci sledujeme a informace v tomto článku budeme pravidelně aktualizovat.