Koronavirus a změny v exekucích – aktuální informace

Poslední aktualizace: 3.12.2020

13.11.2020 nabyl účinnosti zákon č. 460/2020 Sb., který je často označován jako „lex COVID justice II“, jehož primárním účelem je zmírnit dopady epidemie koronaviru na osoby nacházející se ve složitých životních situacích.

„lex COVID justice II“ obnovuje tzv. ochrannou dobu, během které až na několik výjimek nebudou prováděny exekuce movitých věcí. K výkonu rozhodnutí u nemovitých věcí nebude docházet v případě, že má povinný v nemovitosti hlášen trvalý pobyt. Tato ochranná doba platí od 13. listopadu 2020 do 31. ledna 2021.

Dále se prodlužuje období, ve kterém dlužník může jednorázově zažádat o výběr zvýšeného násobku životního minima. O čtyřnásobek, místo dvojnásobku, životního minima lze žádat až do 28. února 2021.

Prodlužuje se také doba, ve které mohou podnikatelé a firmy poškozené koronavirem žádat insolvenční soud o mimořádné moratorium před věřiteli. Nově lze podání návrhu na moratorium podávat až do 30.6.2021.

Nejčastější dotazy:

Je na mě vedeno exekuční řízení, co se pro mě do 31.1.2021 mění?
U běžících exekucí není možné až na několik zákonných výjimek do konce ledna provádět mobiliární exekuce. To znamená, že exekutor není oprávněn zabavovat majetek a také v tomto období nesmí posílat majetek do dražby.
Jakých exekucí se toto opatření netýká?
Pozastavení se netýká dluhů za újmu na zdraví, dluhů na výživném a pohledávek z úmyslných trestných činů.
Jak je to u vyšších částek, kde dochází k dražbám nemovitostí?
Dražby nemovitostí mohou probíhat dále, pokud v nich dlužník nemá trvalý pobyt. V případě, že povinný má v nemovitosti hlášený trvalý pobyt, není možné až do 31.1.2021 dražbu zahájit.
Je nějaká změna u obstavených účtů?
Ano, je. V běžném režimu je možné požádat exekutora o jednorázovou výplatu dvojnásobku životního minima. Nyní je až do 28.2.2021 možné žádat o čtyřnásobek životního minima.
Co se stane po 31.1.2021?
To bude velmi záležet na aktuálním vývoji pandemie. Nicméně předpoklad nyní je, že přestane platit většina změn a vymáhání exekucí se opět spustí v obvyklém režimu.
Mám exekuci, co tedy aktuálně dělat?
Nyní je většina exekucí pozastavena automaticky a je tak důležité zejména sledovat změny, které nastanou po 31.1.2021.

Situace se neustále vyvíjí a projednávají se návrhy, které mají dlužníkům pomoci. Vše sledujeme a informace v tomto článku budeme pravidelně aktualizovat.