Okamžité ověření informací z registru exekucí!

Kontrola podle:

* Podle IČO se dají vyhledávat pouze právnické osoby

Výpisy exekucí jsou z oficiální exekuční databáze vedené a spravované Exekutorskou komorou ČR. Veškeré dotazy do této exekuční databáze jsou zpoplatněny na základě vyhlášky vydané Ministerstvem spravedlnosti č. 329/2008 Sb.

Výhody kontroly

Oficiální registr
Data spravovaná Exekutorskou komorou.
Bez registrace
Ke kontrole v registru není nutná registrace.
Okamžitý výsledek
Výsledky kontrol ihned k dispozici.

Ukázka výsledku

Pokud jsou na kontrolovaný subjekt exekuce vedeny, výsledkem je jejich seznam s možností detailů (částka, příslušný exekutor atd.)
Bez exekuce
S exekucí

Statistiky

Výsledek kontrol za posledních 24 hodin
Bez exekuce
S exekucí

Nejčastější důvody ke kontrole exekuce v registru

Jedním z častých důvodů zamítnutí žádosti o půjčku, hypotéku, leasing nebo jiný typ úvěru je záznam žadatele v registru dlužníků. Finanční instituce si zájemce o půjčku prověřují a pokud je u něj evidována probíhající exekuce, jedná se o zásadní důvod pro zamítnutí žádosti. Žadatel pak má k dispozici pouze rozhodnutí o zamítnutí, ale nezná příčinu, neboť si existence exekuce na jeho jméno není vědom. Výpis exekuce na vlastní osobu, ideálně ještě před žádostí o půjčku, odhalí případné takové závazky a pomůže k jejich vyřešení.
V případě většího množství dluhů a vedených exekucí dotyčné osoby často ztrácejí přehled, kde a jaké částky jsou po nich vymáhány. Zbavit se všech takových závazků je pak o to těžší, dopady exekuce se mezitím mohou znásobit. Výpis exekuce, případně z dalších dlužnických registrů, poskytne jejich ucelený souhrn, pomůže tak lépe naplánovat umořování dluhů a dostat se z této nepříjemné situace.
Dlužníkem se člověk stane snadno i bez vlastního vědomí. Ať už ztrátou průkazů totožnosti a zneužitím osobních údajů, kdy si někdo vezme úvěr na cizí jméno, nebo i banalitami jako v mládí nezaplacenou pokutou v MHD, nespárovanou platbou za odvoz komunálního odpadu nebo chybou úředníka. O probíhajícím exekučním řízení se můžete dozvědět až po letech, kdy se dlužná částka vyšplhá i na desetitisíce. Pravidelná kontrola v registru dlužníků a výpis exekuce poskytne jistotu bezdlužnosti, tedy že na vaše jméno nejsou vedeny žádné exekuce.
Při nákupu čehokoliv od osoby v exekuci se může stát, že je předmět koupě součástí exekučního řízení. V takovém případě může být novému majiteli zabaven, a to i přes existenci řádné kupní smlouvy a zaplacení plné částky. Následné prokazování vlastnictví k předmětu koupě a domáhání se náhrady škody u původního, zadluženého majitele je zdlouhavé, mnohdy bezvýsledné. Zejména při pořizování dražších věcí jako jsou automobily nebo nemovitosti je tak žádoucí zkontrolovat předem prostřednictvím výpisu exekuce, zda předchozí majitel nemá nějaké exekuce.
Při špatném výběru nájemníka hrozí pronajímateli zničená či poškozená nemovitost, nedobytný dlužný nájem nebo dokonce návštěva exekutora, který po nájemci vymáhá dluh a v rámci exekuce zabaví i vybavení bytu patřící pronajímateli. Prověření zájemce o pronájem formou výpisu exekuce je snadnou a rychlou kontrolou, zda dotyčný nemá problém s řádným plněním závazků, resp. nejsou na něj vedeny exekuce. Za zanedbatelný poplatek má tak pronajímatel už předem určitou představu o jeho spolehlivosti.
Zaměstnanci v exekuci kladou na zaměstnavatele značné administrativní nároky, neboť exekuce formou srážky ze mzdy patří mezi nejčastější způsoby vymáhání. Zaměstnavatel je ze zákona povinen poskytnout exekutorovi plnou součinnost a na vlastní náklady řešit kompletní související agendu, do níž patří i povinnost evidence všech vedených exekucí. Vzhledem k tomu je prověrka v registru exekucí formou výpisu exekuce uplatňována nejen u současných zaměstnanců, ale i uchazečů o práci. Jejich případné exekuce by totiž pro zaměstnavatele znamenaly další břemeno.
Až 9 z 10 k párů se stydí mluvit mezi sebou otevřeně o svých financích a závazcích z minulosti. K odhalení případných dluhů, o kterých jeden z páru neměl ani tušení, může dojít až s návštěvou exekutora. Exekuce se pak vztahuje i na společný majetek, ačkoli partneři nejsou manželé nebo dluhy vznikly ještě před vznikem vztahu. Anonymní kontrola partnera prostřednictvím výpisu exekuce je tak nejjednodušším způsobem, jak těmto situacím předcházet.
Kontrola solventnosti obchodních partnerů je standardní součástí risk managementu. Důvodem není jen riziko případného nezaplacení dodaných služeb, ale i povinnost daňového ručení, kterou ze zákona mají podnikatelé za své obchodní partnery. Nutné je tak kontrolovat nejen nové, ale i stávající obchodní partnery. Doporučená hloubka screeningu se liší podle konkrétní spolupráce, nicméně jako součást eliminace dopadů exekuce je výpis exekuce vždy vhodným základem před případnou další kontrolou ve veřejně dostupných registrech.

Zamítnutí půjčky

Jedním z častých důvodů zamítnutí žádosti o půjčku, hypotéku, leasing nebo jiný typ úvěru je záznam žadatele v registru dlužníků. Finanční instituce si zájemce o půjčku prověřují a pokud je u něj evidována probíhající exekuce, jedná se o zásadní důvod pro zamítnutí žádosti. Žadatel pak má k dispozici pouze rozhodnutí o zamítnutí, ale nezná příčinu, neboť si existence exekuce na jeho jméno není vědom. Výpis exekuce na vlastní osobu, ideálně ještě před žádostí o půjčku, odhalí případné takové závazky a pomůže k jejich vyřešení.

Přehled o svých dluzích

V případě většího množství dluhů a vedených exekucí dotyčné osoby často ztrácejí přehled, kde a jaké částky jsou po nich vymáhány. Zbavit se všech takových závazků je pak o to těžší, dopady exekuce se mezitím mohou znásobit. Výpis exekuce, případně z dalších dlužnických registrů, poskytne jejich ucelený souhrn, pomůže tak lépe naplánovat umořování dluhů a dostat se z této nepříjemné situace.

Jistota bezdlužnosti

Dlužníkem se člověk stane snadno i bez vlastního vědomí. Ať už ztrátou průkazů totožnosti a zneužitím osobních údajů, kdy si někdo vezme úvěr na cizí jméno, nebo i banalitami jako v mládí nezaplacenou pokutou v MHD, nespárovanou platbou za odvoz komunálního odpadu nebo chybou úředníka. O probíhajícím exekučním řízení se můžete dozvědět až po letech, kdy se dlužná částka vyšplhá i na desetitisíce. Pravidelná kontrola v registru dlužníků a výpis exekuce poskytne jistotu bezdlužnosti, tedy že na vaše jméno nejsou vedeny žádné exekuce.

Nákup auta, bytu

Při nákupu čehokoliv od osoby v exekuci se může stát, že je předmět koupě součástí exekučního řízení. V takovém případě může být novému majiteli zabaven, a to i přes existenci řádné kupní smlouvy a zaplacení plné částky. Následné prokazování vlastnictví k předmětu koupě a domáhání se náhrady škody u původního, zadluženého majitele je zdlouhavé, mnohdy bezvýsledné. Zejména při pořizování dražších věcí jako jsou automobily nebo nemovitosti je tak žádoucí zkontrolovat předem prostřednictvím výpisu exekuce, zda předchozí majitel nemá nějaké exekuce.

Nový nájemník

Při špatném výběru nájemníka hrozí pronajímateli zničená či poškozená nemovitost, nedobytný dlužný nájem nebo dokonce návštěva exekutora, který po nájemci vymáhá dluh a v rámci exekuce zabaví i vybavení bytu patřící pronajímateli. Prověření zájemce o pronájem formou výpisu exekuce je snadnou a rychlou kontrolou, zda dotyčný nemá problém s řádným plněním závazků, resp. nejsou na něj vedeny exekuce. Za zanedbatelný poplatek má tak pronajímatel už předem určitou představu o jeho spolehlivosti.

Prověrka zaměstnance

Zaměstnanci v exekuci kladou na zaměstnavatele značné administrativní nároky, neboť exekuce formou srážky ze mzdy patří mezi nejčastější způsoby vymáhání. Zaměstnavatel je ze zákona povinen poskytnout exekutorovi plnou součinnost a na vlastní náklady řešit kompletní související agendu, do níž patří i povinnost evidence všech vedených exekucí. Vzhledem k tomu je prověrka v registru exekucí formou výpisu exekuce uplatňována nejen u současných zaměstnanců, ale i uchazečů o práci. Jejich případné exekuce by totiž pro zaměstnavatele znamenaly další břemeno.

Kontrola partnera/ky

Až 9 z 10 k párů se stydí mluvit mezi sebou otevřeně o svých financích a závazcích z minulosti. K odhalení případných dluhů, o kterých jeden z páru neměl ani tušení, může dojít až s návštěvou exekutora. Exekuce se pak vztahuje i na společný majetek, ačkoli partneři nejsou manželé nebo dluhy vznikly ještě před vznikem vztahu. Anonymní kontrola partnera prostřednictvím výpisu exekuce je tak nejjednodušším způsobem, jak těmto situacím předcházet.

Obchodní vztahy

Kontrola solventnosti obchodních partnerů je standardní součástí risk managementu. Důvodem není jen riziko případného nezaplacení dodaných služeb, ale i povinnost daňového ručení, kterou ze zákona mají podnikatelé za své obchodní partnery. Nutné je tak kontrolovat nejen nové, ale i stávající obchodní partnery. Doporučená hloubka screeningu se liší podle konkrétní spolupráce, nicméně jako součást eliminace dopadů exekuce je výpis exekuce vždy vhodným základem před případnou další kontrolou ve veřejně dostupných registrech.