Okamžité ověření informací z registru exekucí!

Kontrola podle:


Výpisy exekucí jsou z oficiální exekuční databáze vedené a spravované Exekutorskou komorou ČR. Veškeré dotazy do této exekuční databáze jsou zpoplatněny na základě vyhlášky vydané Ministerstvem spravedlnosti č. 329/2009 Sb.

Výhody kontroly

Oficiální registr
Data spravovaná Exekutorskou komorou.
Bez registrace
Ke kontrole v registru není nutná registrace.
Okamžitý výsledek
Výsledky kontrol ihned k dispozici.

Ukázka výsledku

Výpis s exekucí obsahuje seznam odpovídajících exekučních případů s možností detailů (částka, příslušný exekutor atd.)
Bez exekuce
S exekucí

Statistiky

Výsledek kontrol za posledních 24 hodin
Bez exekuce
S exekucí

Nejčastější důvody proč si lidé dělají kontrolu

Jedním z častých důvodů neschválené půjčky, hypotéky, leasingu, nebo jiného typu úvěru může být tzv. záznam v registru dlužníků. Finanční instituce si zájemce o půjčku prověřují a v případě nalezeného záznamu se jedná o zásadní důvod pro zamítnutí žádosti. Žadatel pak má k dispozici pouze rozhodnutí o zamítnutí ale nezná důvod, protože se často jedná i o zápis vedený bez jeho vědomí. V této situaci je tak jediným řešením vlastní kontrola registrů a následné vyřešení vedeného záznamu.
V případě většího množství dluhů a vedených exekucí dotyčné osoby často ztrácejí přehled o tom, kde a jaké částky jsou po nich ve skutečnosti vymáhány. To samozřejmě znesnadňuje řešení celé situaci a nezřídka vede k celkovému prodražení. Získání jasného přehledu o závazcích pomocí výpisu z dlužnických registrů lze tak v obdobné situaci maximálně doporučit.
Situací, kdy se člověk stane dlužníkem bez svého vědomí je bohužel velmi mnoho. Může se jednat o banalitu jako je nespárovaná platba za odvoz komunálního odpadu, chybu úředníka, nebo zlý úmysl, kdy například černý pasažér nahlásí revizorovi údaje z cizího občanského průkazu. Řešení těchto situací trvá i několik let a po celou dobu je možné být veden jako dlužník bez jakékoliv informaci o probíhajícím řízení. Jedinou jistotu bezdlužnosti tak dává pravidelná kontrola sebe sama v dlužnických registrech.
Při nákupu čehokoliv od osoby v exekuci se může stát, že předmět koupě je součástí exekučního řízení. V takovém případě může dojít k zabavení předmětu u nového majitele i přesto, že vše zakoupil zcela legálně a zaplatil plnou částku. Ten je pak nucen náhradu škody řešit s původním vlastníkem, což je u člověka zatíženého pohledávkami velmi obtížné. Zejména při pořizování dražších věcí jako jsou nemovitosti, nebo automobily, je tak kontrola předchozího majitele v registru exekucí běžnou praxí.
Získání spolehlivého nájemníka je při pronájmu nemovitosti zcela zásadní. Při špatném výběru provozovateli hrozí zničená nemovitost, nedobytný dlužný nájem, nebo návštěva exekutora, který po nájemci vymáhá dluh. Exekutor může zabavit i vybavení bytu patřící pronajímateli a ten se pak zpětně musí domáhat jeho navrácení. Prověření zájemců o pronájem v registru exekucí je jednoduchý krok, který dává okamžitou představu o tom, zda dotyčný nemá problémy s placením svých závazků, nebo se případně nenachází ve finanční tísni.
Zaměstnanci v exekuci kladou na zaměstnavatele nemalé administrativní nároky, neboť plnění pomocí srážky ze mzdy patří mezi nejčastější způsoby vymáhání. Zaměstnavatel je ze zákona povinen poskytnout exekutorovi plnou součinnost a na vlastní náklady řešit kompletní související agendu, kdy jednou z povinností je i evidence všech vedených exekucí. Prověrky zaměstnanců v registru se tak uplatňují nejen při kontrole uchazečů o práci, ale i při monitoringu současných zaměstnanců.
Až 9 z 10 párů se stydí vzájemně zeptat na své finance a závazky. To vede k nepříjemným situacím při odhalení dluhů z minulosti, o kterých jeden z páru neměl ani tušení. Při případné exekuci pak společný majetek před zabavením neochrání ani to, že partneři nejsou manželé, nebo že dluhy vznikly před tím, než se z nich vůbec partneři stali. Anonymní kontrola partnera v registru je tak nejjednodušším způsobem, jak těmto situacím předcházet.
Kontrola solventnosti obchodních partnerů je standardním procesem risk managementu. A jak upozorňují berní úřady, nejde jenom o případné nezaplacení dodaných služeb. Již nějakou dobu mají podnikatelé za své obchodní partnery například i povinnost daňového ručení. Díky tomu je tak nutné pravidelně kontrolovat nejen nové, ale i stávající partnery. Doporučená hloubka screeningu se liší podle konkrétní spolupráce, ale kontrola ve veřejně dostupných registrech je vždy základ.

Neschválená půjčka

Jedním z častých důvodů neschválené půjčky, hypotéky, leasingu, nebo jiného typu úvěru může být tzv. záznam v registru dlužníků. Finanční instituce si zájemce o půjčku prověřují a v případě nalezeného záznamu se jedná o zásadní důvod pro zamítnutí žádosti. Žadatel pak má k dispozici pouze rozhodnutí o zamítnutí ale nezná důvod, protože se často jedná i o zápis vedený bez jeho vědomí. V této situaci je tak jediným řešením vlastní kontrola registrů a následné vyřešení vedeného záznamu.

Přehled svých dluhů

V případě většího množství dluhů a vedených exekucí dotyčné osoby často ztrácejí přehled o tom, kde a jaké částky jsou po nich ve skutečnosti vymáhány. To samozřejmě znesnadňuje řešení celé situaci a nezřídka vede k celkovému prodražení. Získání jasného přehledu o závazcích pomocí výpisu z dlužnických registrů lze tak v obdobné situaci maximálně doporučit.

Jistota bezdlužnosti

Situací, kdy se člověk stane dlužníkem bez svého vědomí je bohužel velmi mnoho. Může se jednat o banalitu jako je nespárovaná platba za odvoz komunálního odpadu, chybu úředníka, nebo zlý úmysl, kdy například černý pasažér nahlásí revizorovi údaje z cizího občanského průkazu. Řešení těchto situací trvá i několik let a po celou dobu je možné být veden jako dlužník bez jakékoliv informaci o probíhajícím řízení. Jedinou jistotu bezdlužnosti tak dává pravidelná kontrola sebe sama v dlužnických registrech.

Nákup auta, bytu

Při nákupu čehokoliv od osoby v exekuci se může stát, že předmět koupě je součástí exekučního řízení. V takovém případě může dojít k zabavení předmětu u nového majitele i přesto, že vše zakoupil zcela legálně a zaplatil plnou částku. Ten je pak nucen náhradu škody řešit s původním vlastníkem, což je u člověka zatíženého pohledávkami velmi obtížné. Zejména při pořizování dražších věcí jako jsou nemovitosti, nebo automobily, je tak kontrola předchozího majitele v registru exekucí běžnou praxí.

Nový nájemník

Získání spolehlivého nájemníka je při pronájmu nemovitosti zcela zásadní. Při špatném výběru provozovateli hrozí zničená nemovitost, nedobytný dlužný nájem, nebo návštěva exekutora, který po nájemci vymáhá dluh. Exekutor může zabavit i vybavení bytu patřící pronajímateli a ten se pak zpětně musí domáhat jeho navrácení. Prověření zájemců o pronájem v registru exekucí je jednoduchý krok, který dává okamžitou představu o tom, zda dotyčný nemá problémy s placením svých závazků, nebo se případně nenachází ve finanční tísni.

Prověrka zaměstnance

Zaměstnanci v exekuci kladou na zaměstnavatele nemalé administrativní nároky, neboť plnění pomocí srážky ze mzdy patří mezi nejčastější způsoby vymáhání. Zaměstnavatel je ze zákona povinen poskytnout exekutorovi plnou součinnost a na vlastní náklady řešit kompletní související agendu, kdy jednou z povinností je i evidence všech vedených exekucí. Prověrky zaměstnanců v registru se tak uplatňují nejen při kontrole uchazečů o práci, ale i při monitoringu současných zaměstnanců.

Kontrola partnera/ky

Až 9 z 10 párů se stydí vzájemně zeptat na své finance a závazky. To vede k nepříjemným situacím při odhalení dluhů z minulosti, o kterých jeden z páru neměl ani tušení. Při případné exekuci pak společný majetek před zabavením neochrání ani to, že partneři nejsou manželé, nebo že dluhy vznikly před tím, než se z nich vůbec partneři stali. Anonymní kontrola partnera v registru je tak nejjednodušším způsobem, jak těmto situacím předcházet.

Obchodní vztahy

Kontrola solventnosti obchodních partnerů je standardním procesem risk managementu. A jak upozorňují berní úřady, nejde jenom o případné nezaplacení dodaných služeb. Již nějakou dobu mají podnikatelé za své obchodní partnery například i povinnost daňového ručení. Díky tomu je tak nutné pravidelně kontrolovat nejen nové, ale i stávající partnery. Doporučená hloubka screeningu se liší podle konkrétní spolupráce, ale kontrola ve veřejně dostupných registrech je vždy základ.