Koronavirus a změny v exekucích – aktuální informace

Poslední aktualizace: 14.4.2020

Vláda schválila návrh známý také jako Lex COVID-19, který má pomoci ochránit podnikatele před insolvencí a zároveň zavádí některé změny v exekučním řízení. Tento návrh vejde v platnost, jakmile jej schválí senát a podepíše prezident.

Lex COVID-19 řeší primárně odklad povinností dlužníků. Další změny týkající se např. zastavení některých exekucí budou projednávány později.

Nejčastější dotazy:

Je na mě vedeno exekuční řízení, co se pro mě teď změní?
U běžících exekucí není možné až do konce června provádět mobiliární exekuce. To znamená, že exekutor není oprávněn zabavovat majetek v bydlišti dlužníka a také v tomto období nesmí posílat majetek do dražby.

Prakticky tak až do 30.6.2020 dochází k zastavení vymáhání drobných exekucí.
Jakých exekucí se toto opatření netýká?
Pozastavení se netýká dluhů za újmu na zdraví, dluhů na výživném a pohledávek z úmyslných trestných činů.
Jak je to u vyšších částek, kde dochází k dražbám nemovitostí?
Dražby nemovitostí mohou probíhat dále, pokud v nich dlužník nemá trvalý pobyt. Dále je nově platné pravidlo, že dražba není vůbec možná, pokud je původní dlužná částka nižší než 100 000 Kč (dříve bylo 30 000 Kč). Tato změna navíc platí bez časového omezení.
Co se stane po 30.6.2020?
To bude velmi záležet na aktuálním vývoji pandemie a je pravděpodobné, že vláda do té doby schválí další opatření a změny.
Co mám tedy aktuálně dělat?
Nyní je většina exekucí pozastavena automaticky a je tak důležité zejména sledovat změny, které budou po ukončení přechodného období.

Situace se neustále vyvíjí a projednávají se i další návrhy, které mají v době pandemie dlužníkům pomoci. Například se jedná i o plošném odpuštění exekucí s vymáhanou částkou menší než 1500 Kč. Situaci sledujeme a informace v tomto článku budeme pravidelně aktualizovat.