Koronavirus a změny v exekucích – aktuální informace

Poslední aktualizace: 11.6.2020

Od 1.7.2020 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky. To je část mzdy, která nesmí být dlužníkovi v exekuci či insolvenci sražena. Nově je u jednotlivce zvýšena o 1164 Kč na celkovou částku 7772 Kč. Dále se zvyšuje i nezabavitelná částka na vyživovanou osobu a to o 864 Kč na celkovou sumu 2591 Kč.

Tato změna byla vládou schválena již v únoru 2020 a nemá tak reagovat na situaci způsobenou koronavirem.


Do 30.6. je platný návrh známý také jako Lex COVID-19, který má pomoci ochránit podnikatele před insolvencí a zároveň zavádí některé změny v exekučním řízení.

Lex COVID-19 řeší primárně odklad povinností dlužníků v souvislosti s pandemií a většina změn by měla k 30.6. skončit. Došlo ale i ke změnám, které budou platné i po tomto datu.

Nejčastější dotazy:

Je na mě vedeno exekuční řízení, co se pro mě do 30.6. mění?
U běžících exekucí není možné až do konce června provádět mobiliární exekuce. To znamená, že exekutor není oprávněn zabavovat majetek v bydlišti dlužníka a také v tomto období nesmí posílat majetek do dražby.

Prakticky tak až do 30.6.2020 dochází k zastavení vymáhání drobných exekucí.
Jakých exekucí se toto opatření netýká?
Pozastavení se netýká dluhů za újmu na zdraví, dluhů na výživném a pohledávek z úmyslných trestných činů.
Jak je to u vyšších částek, kde dochází k dražbám nemovitostí?
Dražby nemovitostí mohou probíhat dále, pokud v nich dlužník nemá trvalý pobyt. Nově platné pravidlo je, že dražba není vůbec možná, pokud je původní dlužná částka nižší než 100 000 Kč (dříve bylo 30 000 Kč). Tato změna navíc platí bez časového omezení.
Je nějaká změna u obstavených účtů?
Ano, je. V běžném režimu je možné požádat exekutora o jednorázovou výplatu dvojnásobku životního minima. Nyní je až do 31.12. možné žádat o čtyřnásobek životního minima.
Co se stane po 30.6.2020?
To bude velmi záležet na aktuálním vývoji pandemie. Nicméně předpoklad nyní je, že přestane platit většina změn z Lex COVID-19 a vymáhání exekucí se opět spustí v obvyklém režimu.
Mám exekuci, co tedy aktuálně dělat?
Nyní je většina exekucí pozastavena automaticky a je tak důležité zejména sledovat změny, které nastanou po 30.6.2020.

Situace se neustále vyvíjí a projednávají se i další návrhy, které mají dlužníkům pomoci. Vše sledujeme a informace v tomto článku budeme pravidelně aktualizovat.