Okamžité ověření informací
z registru exekucí!

Kontrola podle:
* Podle IČO se dají vyhledávat pouze právnické osoby

Výpisy exekucí jsou z oficiální exekuční databáze vedené a spravované Exekutorskou komorou ČR. Veškeré dotazy do této exekuční databáze jsou zpoplatněny na základě vyhlášky vydané Ministerstvem spravedlnosti č. 329/2008 Sb.

Výhody kontroly

oficiální registr
Oficiální registr
Data spravovaná Exekutorskou komorou.
bez registrace
Bez registrace
Ke kontrole v registru není nutná registrace.
okamžitý výsledek
Okamžitý výsledek
Výsledky kontrol ihned k dispozici.

Ukázka výsledku

Pokud jsou na kontrolovaný subjekt exekuce vedeny, výsledkem je jejich seznam s možností detailů (částka, příslušný exekutor atd.)
Výpis exekucí bez záznamu Výpis exekucí bez záznamu
Bez exekuce
Výpis exekucí se záznamem Výpis exekucí se záznamem
S exekucí

Statistiky

Výsledek kontrol za posledních 24 hodin
26%74%
Bez exekuce
S exekucí

Nejčastější důvody ke kontrole exekuce v registru

Zamítnutí půjčky
Jedním z častých důvodů zamítnutí žádosti o půjčku, hypotéku, leasing nebo jiný typ úvěru je záznam žadatele v rejstříku exekucí. Pokud exekuční rejstřík prokáže probíhající exekuce, nebo exekuci, jedná se o zásadní důvod pro zamítnutí žádosti finanční institucí. Výpis exekuce online na vlastní osobu, ideálně ještě před žádostí o půjčku, odhalí případné závazky a pomůže k jejich vyřešení.
V případě většího množství dluhů a exekucí vedených v registru exekucí dotyčné osoby často ztrácejí přehled, kde a jaké částky jsou po nich vymáhány. Zbavit se všech takových závazků je pak o to těžší, dopady exekuce se mezitím mohou znásobit. Výpis z evidence exekucí, který je online, poskytne jejich ucelený souhrn, pomůže tak lépe naplánovat umořování dluhů a dostat se z nepříjemné situace.
Dlužníkem se člověk stane snadno i bez vlastního vědomí. Ať už banalitami jako nezaplacenou pokutou v MHD, nespárovanou platbou za odvoz komunálního odpadu nebo chybou úředníka, tak také ztrátou průkazu totožnosti a zneužitím osobních údajů v podobě úvěru na cizí jméno. O probíhajícím exekučním řízení se můžete dozvědět až po letech, kdy se dlužná částka vyšplhá i na desetitisíce. Rejstřík exekucí a pravidelná kontrola v něm vám poskytne jistotu, že na vaše jméno nejsou zapsány exekuce.
Při nákupu čehokoliv od osoby v exekuci se může stát, že je předmět koupě součástí exekučního řízení. V takovém případě může být novému majiteli zabaven, a to i přes existenci řádné kupní smlouvy. Následné domáhání se náhrady škody u původního zadluženého majitele je zdlouhavé, mnohdy bezvýsledné. Zejména při pořizování dražších věcí jako je automobil nebo nemovitosti je tak žádoucí využít rejstřík exekucí, zda ve výpisu exekuce není na majitele vedený záznam.
Při špatném výběru nájemníka hrozí pronajímateli nejen zničená či poškozená nemovitost, ale také nedobytný dlužný nájem nebo dokonce návštěva exekutora, který po nájemci vymáhá dluh a v rámci exekuce zabaví i vybavení bytu patřící pronajímateli. Registr exekucí obsahuje důležité informace o zájemci o pronájem. Jedná se o snadnou a rychlou kontrolu, zda dotyčný nemá problém s řádným plněním závazků, resp. nejsou na něj vedeny exekuce.
Zaměstnanci v exekuci kladou na zaměstnavatele značné administrativní nároky, neboť exekuce formou srážky ze mzdy patří mezi nejčastější způsoby vymáhání. Zaměstnavatel je ze zákona povinen poskytnout exekutorovi plnou součinnost a na vlastní náklady řešit kompletní související agendu, do níž patří i povinnost evidence všech vedených exekucí. Registr exekucí, známý též jako rejstřík exekucí, umožňuje prověrku formou výpisu exekuce. Uplatňuje se pak nejen u současných zaměstnanců, ale i uchazečů o práci. Jejich případné exekuce by totiž pro zaměstnavatele znamenaly další břemeno.
Až 9 z 10 párů se stydí mluvit mezi sebou otevřeně o svých financích a závazcích z minulosti. K odhalení dluhů z centrální evidence exekucí, o kterých jeden z páru neměl ani tušení, může dojít až s návštěvou exekutora. Exekuce se pak vztahuje i na společný majetek, ačkoli partneři nejsou manželé nebo dluhy vznikly ještě před začátkem vztahu. Anonymní kontrola partnera prostřednictvím výpisu exekuce je tak nejjednodušším způsobem, jak těmto situacím předcházet.
Kontrola solventnosti obchodních partnerů je standardní součástí risk managementu. Důvodem není jen riziko případného nezaplacení dodaných služeb, ale i povinnost daňového ručení, kterou ze zákona mají podnikatelé za své obchodní partnery. Vhodné je tak kontrolovat nejen nové, ale i stávající obchodní partnery v rejstříku exekucí. Minimalizovat tyto problémy umožňuje registr exekucí a jeho prostřednictvím získaný výpis exekucí.

Zamítnutí půjčky

Jedním z častých důvodů zamítnutí žádosti o půjčku, hypotéku, leasing nebo jiný typ úvěru je záznam žadatele v rejstříku exekucí. Pokud exekuční rejstřík prokáže probíhající exekuce, nebo exekuci, jedná se o zásadní důvod pro zamítnutí žádosti finanční institucí. Výpis exekuce online na vlastní osobu, ideálně ještě před žádostí o půjčku, odhalí případné závazky a pomůže k jejich vyřešení.

Přehled o svých dluzích

V případě většího množství dluhů a exekucí vedených v registru exekucí dotyčné osoby často ztrácejí přehled, kde a jaké částky jsou po nich vymáhány. Zbavit se všech takových závazků je pak o to těžší, dopady exekuce se mezitím mohou znásobit. Výpis z evidence exekucí, který je online, poskytne jejich ucelený souhrn, pomůže tak lépe naplánovat umořování dluhů a dostat se z nepříjemné situace.

Jistota bezdlužnosti

Dlužníkem se člověk stane snadno i bez vlastního vědomí. Ať už banalitami jako nezaplacenou pokutou v MHD, nespárovanou platbou za odvoz komunálního odpadu nebo chybou úředníka, tak také ztrátou průkazu totožnosti a zneužitím osobních údajů v podobě úvěru na cizí jméno. O probíhajícím exekučním řízení se můžete dozvědět až po letech, kdy se dlužná částka vyšplhá i na desetitisíce. Rejstřík exekucí a pravidelná kontrola v něm vám poskytne jistotu, že na vaše jméno nejsou zapsány exekuce.

Nákup auta, bytu

Při nákupu čehokoliv od osoby v exekuci se může stát, že je předmět koupě součástí exekučního řízení. V takovém případě může být novému majiteli zabaven, a to i přes existenci řádné kupní smlouvy. Následné domáhání se náhrady škody u původního zadluženého majitele je zdlouhavé, mnohdy bezvýsledné. Zejména při pořizování dražších věcí jako je automobil nebo nemovitosti je tak žádoucí využít rejstřík exekucí, zda ve výpisu exekuce není na majitele vedený záznam.

Nový nájemník

Při špatném výběru nájemníka hrozí pronajímateli nejen zničená či poškozená nemovitost, ale také nedobytný dlužný nájem nebo dokonce návštěva exekutora, který po nájemci vymáhá dluh a v rámci exekuce zabaví i vybavení bytu patřící pronajímateli. Registr exekucí obsahuje důležité informace o zájemci o pronájem. Jedná se o snadnou a rychlou kontrolu, zda dotyčný nemá problém s řádným plněním závazků, resp. nejsou na něj vedeny exekuce.

Prověrka zaměstnance

Zaměstnanci v exekuci kladou na zaměstnavatele značné administrativní nároky, neboť exekuce formou srážky ze mzdy patří mezi nejčastější způsoby vymáhání. Zaměstnavatel je ze zákona povinen poskytnout exekutorovi plnou součinnost a na vlastní náklady řešit kompletní související agendu, do níž patří i povinnost evidence všech vedených exekucí. Registr exekucí, známý též jako rejstřík exekucí, umožňuje prověrku formou výpisu exekuce. Uplatňuje se pak nejen u současných zaměstnanců, ale i uchazečů o práci. Jejich případné exekuce by totiž pro zaměstnavatele znamenaly další břemeno.

Kontrola partnera/ky

Až 9 z 10 párů se stydí mluvit mezi sebou otevřeně o svých financích a závazcích z minulosti. K odhalení dluhů z centrální evidence exekucí, o kterých jeden z páru neměl ani tušení, může dojít až s návštěvou exekutora. Exekuce se pak vztahuje i na společný majetek, ačkoli partneři nejsou manželé nebo dluhy vznikly ještě před začátkem vztahu. Anonymní kontrola partnera prostřednictvím výpisu exekuce je tak nejjednodušším způsobem, jak těmto situacím předcházet.

Obchodní vztahy

Kontrola solventnosti obchodních partnerů je standardní součástí risk managementu. Důvodem není jen riziko případného nezaplacení dodaných služeb, ale i povinnost daňového ručení, kterou ze zákona mají podnikatelé za své obchodní partnery. Vhodné je tak kontrolovat nejen nové, ale i stávající obchodní partnery v rejstříku exekucí. Minimalizovat tyto problémy umožňuje registr exekucí a jeho prostřednictvím získaný výpis exekucí.

Mapa exekucí

Podívejte se na jednotlivé kraje z pohledu exekucí
Ústecký kraj

Celkový počet exekucí

587 139

Podíl osob v exekuci

10,98 %

Počet osob v exekuci

89 173

Průměrný počet exekucí na osobu

6,6